Beviljade anslag

från Mats Paulssonstiftelserna

Filtrera

Better You & Me

Bidrag till psykosocialt stöd för flyktingar (barn, ungdomar och vuxna) från Ukraina.

Help Ukraine Gothenburg
1 000 000 kr

HUGGIS – En trygg mötesplats för ukrainska barn och ungdomar

Bidrag till social verksamhet i syfte att skapa en stabil och trygg mötesplats för ukrainska barn och ungdomar.

Help Ukraine Gothenburg
300 000 kr

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Klinisk hjärtevaluering inför transplantation

Tvärvetenskaplig forskning med målet att öka nyttjandegraden av hjärtan som gjorts tillgängliga för transplantation genom organdonation.

Kristian Soltesz, Docent Inst. för Reglerteknik, LTH, Lunds universitet
2 000 000 kr

Biomarkörer för melanom på hudens yta

Forskningens mål är att utveckla metoder som kan användas för att tidigt upptäcka hudcancer.

Tautgirdas Ruzgas, Professor, Inst. för Biomedicinsk vetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Icke-invasiv optisk karaktärisering av bröstvävnad

Ultraljud-optisk-tomografi (UOT) är en optisk avbildningsmetod som kan nå djupare i kroppen än andra liknande tekniker. I ett första steg optimeras och utvärderas UOT i bröstcancerdiagnostik för att minska behovet av vävnadsprover.

Sophia Zackrisson, Professor i radiologi vid Inst. för translationell medicin, diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet samt Överläkare vid Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus Malmö
3 000 000 kr

Ultraljudsmätning av blodtillströmningen till aterosklerotiska plack

Blodtillströmningen till plack är en information som kan användas för att identifiera hur riskbenägna plack är. Forskningen avser att utveckla en metod som kan detektera plackets mikroblodkärl och ge information om plackets risk att brista.

Magnus Cinthio, Universitetslektor, Inst. för biomedicinsk teknik, LTH, Lund University
2 000 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Programmet bygger på utveckling av innovativa teknologier, forskningsverktyg och metoder för att möjliggöra effektiva behandlingsformer av cancer via precisionsmedicin.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
9 450 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Programmet bygger på utveckling av innovativa teknologier, forskningsverktyg och metoder för att möjliggöra effektiva behandlingsformer av cancer via precisionsmedicin.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
550 000 kr

Framtidens föreningshus

Bidrag till uppförande av föreningshus som möjliggör ett bredare utbud av aktiviteter; sociala, sportsliga och kulturella för bygdens invånare.

Skottorps IF
300 000 kr

Anpassning av planskötsel

Bidrag i syfte att säkerställa fortsatt barn- och ungdomsverksamhet.

Grevie GIK
100 000 kr

Kulturbevarande renovering

Bevarande renovering av den kulturhistoriska trappanläggningen, ”Lejongapstrappan” i Båstad.

Föreningen Lejongapstrappan
500 000 kr

Drogfri skolavslutning

Bidrag till anordnande av drog- och alkoholfri avslutningsmiddag för årskurs 9 i Förslövs skola.

Föräldraföreningen i Förslöv
10 000 kr

Modernisering av planskötsel

Bidrag i syfte att säkerställa fortsatt barn- och ungdomsverksamhet

Förslövs IF
75 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Programmet bygger på utveckling av innovativa teknologier, forskningsverktyg och metoder för att möjliggöra effektiva behandlingsformer av cancer via precisionsmedicin.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
5 400 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Programmet bygger på utveckling av innovativa teknologier, forskningsverktyg och metoder för att möjliggöra effektiva behandlingsformer av cancer via precisionsmedicin.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
500 000 kr

Lund Melanoma Study Group – BioMEL biobank

BioMEL är Lund Melanoma Study Groups biobank som prospektivt samlar tumörbiopsier och blod med tillhörande klinisk/patologisk information från melanompatienter.

Christian Ingvar, Seniorprofessor, Kirurgi, Lunds universitet
4 172 000 kr

Multilagerstruktur av icke-enzymiska väteperoxidsensorer för biomedicinsk tillämpning

Detta projekt kommer med hjälp av nytt instrument (Sputtersystem) att systematisk utforska biosensorer, som spelar en viktig roll i upptäckten av t ex Parkinsons och cancer.

Denis Music, professor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö universitet
1 600 000 kr

Akustisk separation av blodkomponenter

Projektet syftar till att undersöka potentialen för nya metoder där akustisk separation av blodkomponenter kan ersätta centrifugering.

Per Augustsson, docent, Biomedicinsk Teknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Nästa generationens organs-on-a-chip

Projektet syftar till att utveckla ett fristående organs-on-a-chip-system, ett fluidiktsystem med integrerad mikromiljökontroll, för bred användning.

Maria Antfolk, biträdande lektor, Biomedicinsk Teknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Antikroppscocktails som komplement till antibiotikabehandling

Forskargruppen har upptäckt en antikropp som skyddar mot grupp A streptokocker och avser utforska den och andra antikroppar som tilläggsbehandling till antibiotika.

Pontus Nordenfelt, universitetslektor, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Tystad stamcellsterapi för att behandla lungskada och minska avstötning och överlevnad efter transplantation

Övergripande syfte är att utveckla en stamcellsterapi för att behandla skadade donatorlungor och minska förekomsten av tidig avstötning hos transplantatmottagaren.

Sandra Lindstedt, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Avbildning och analys av vävnader och celler i diabetes och kardiovaskulär forskning

Forskargruppernas vision är att förbättra och individanpassa förebyggande och hantering av diabetes och dess komplikationer.

Harry Björkbacka, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Omprogrammering av hudceller till hjärnceller – Ger bättre modeller av Alzheimers sjukdom

Det övergripande målet är att generera nya bättre cellbaserade modeller av Alzheimers sjukdom för att mer effektivt kunna utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder.

Henrik Ahlenius, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utvärdering av kranskärlssjukdom och uppskattning av kvantitativ kranskärlsangiografi med hjälp av hjärtscintigrafi och djupa faltningsnätverk.

Målet med det här projektet är att utveckla AI för automatisk detektion och bedömning av förträngningar i kranskärlen direkt från hjärtscintigrafi.

Karl Åström, professor, Matematikcentrum, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Aktivitet förebygger

Bidrag till verksamheten för att hjälpa utsatta barn.

Aktivitet Förebygger - Ängelholms kommun
50 000 kr

Aktivitet förebygger

Bidrag till verksamheten för att hjälpa utsatta barn.

Aktivitet Förbygger - Ängelholms kommun
50 000 kr

Nya vägar att föröka blodstamceller med hjälp av nanoteknik

Det här projektet syftar till att utveckla en metod för att föröka antalet blodbildande stamceller från navelsträngsblod.

Jonas Larsson, professor, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr
Åsa Håkansson, assoc. prof., Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Modernisering av planskötsel

Bidrag i syfte att säkerställa fortsatt barn- och ungdomsverksamhet.

Västra Karups IF
75 000 kr

Träning för personer med funktionsvariationer

Bidrag till golfträningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsvariationer.

Åkagårdens Golfklubb
30 000 kr

Teknisk utveckling för klinisk implementering av spektral fotoakustisk bildgivning

Fotoakustisk avbildning (PAI) är för närvarande en av de mest lovande framtida teknikerna för att upptäcka och avbilda olika sjukdomar, men det behövs teknikutveckling

Magnus Cinthio, universitetslektor, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Ny utrustning för proteinanalys och mikrobiologisk laboratorium för studier av virus

Anslaget ska användas för att möta nya forskningsbehov inom t.ex. biologiska läkemedel och nya behandlingsmetoder mot virus och multiresistenta bakterier.

Stiftelsen Inkubatorer i Lund, STIL
1 600 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Projektet har gjort stora framsteg, både inom hematologiska och solida cancerformer. Fynden utvecklas nu vidare för att ta fram nya former av effektiva cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
8 700 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Projektet har gjort stora framsteg, både inom hematologiska och solida cancerformer. Fynden utvecklas nu vidare för att ta fram nya former av effektiva cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
400 000 kr

Hur den mitochondriala spänningsberoende anjonkanalen-1 (VDAC1) bidrar till diabetiska hjärt-och njurkomplikationer

I ett längre perspektiv syftar projektet till förbättrad behandling av Typ 2 diabetes samt bromsning av kardiovaskulära och njurkomplikationer.

Albert Salehi, docent, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 236 000 kr

BioS: nästa generations behandling vid acute respiratory distress syndrome (ARDS)

I studien vill man undersöka och utveckla en ny behandlingsmetod (BioS) baserad på vårt naturliga immunförsvar, med målet att BioS blir ett läkemedel som kan förebygga och behandla ARDS.

Artur Schmidtchen, professor, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Microblood – ny metod för att spara och återföra blodkroppar till det för tidigt födda barnet

Nuvarande rutiner för blodprovstagning på dessa barn är helt anpassade till vuxenmedicin vilket i resulterar i förlust av blodvolym. En framgångsrik tillämpning av metoden skulle innebära ett paradigmskifte i intensivvård av nyfödda barn.

David Ley, professor, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Hållbar produktion av rekombinanta proteiner för vegansk osttillverkning

Projektet vill möjliggöra produktion av växtbaserad ost på ett hållbart sätt, samtidigt som det tillåter den traditionella ostproduktionskedjan att leva kvar.

Marité Cárdenas, professor, Hälsa och Samhälle/Biomedicinsk vetenskap, Malmö universitet
2 000 000 kr

Omprogrammering av celler för immunoterapi mot cancer

Projektets målsättning är en helt individanpassad terapi som förhindrar att cancertumörer undgår immunförsvarets skyddande effekter.

Filipe Pereira, universitetslektor, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Barn- och ungdomsverksamhet

Bidrag till utbildning av ledare samt till föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Friluftsfrämjandet Ängelholm/Båstad
25 000 kr

Träning för barn och ungdom med funktionsvariationer

Bidrag till golfträningsverksamhet för barn- och ungdomar med olika funktionsvariationer.

Åkagårdens Golfklubb
25 000 kr

Aktiv och meningsfull fritid

Bidrag till anläggande av padelbanor i syfte att främja en aktiv och meningsfull fritid för alla åldrar.

Grevie GIK
600 000 kr

Fler aktiviteter inom ramen för ungdomsverksamheten

Anpassning av klubblokal i syfte att erbjuda fler aktiviteter inom ramen för ungdomsverksamheten

Hovs Gymnastik och Idrottsförening
50 000 kr

Drogfri skolavslutning

Bidrag till anordnande av drog- och alkoholfri avslutningsmiddag för årskurs 9 i Förslövs skola.

Föräldraföreningen i Förslöv
5 000 kr

Hjärtstartare

Två hjärtstartare till verksamheten vid Hallands Väderö

Förvaltningen för Hallands Väderö
48 000 kr

Nya anti-diabetiska små molekyler för prevention och behandling av typ 2 diabetes och dess organkomplikationer

Undersökningen av VDAC1 i andra organ är av stor betydelse ur läkemedelsutvecklingssynpunkt

Albert Salehi och Claes Wollheim, Lunds universitet, Kliniska vetenskaper, Malmö
430 000 kr

Lund Melanoma Study Group – BioMEL biobank

BioMEL är Lund Melanoma Study Groups biobank som prospektivt samlar tumörbiopsier och blod från melanompatienter

Christian Ingvar, Seniorprofessor, Kirurgi, Lunds universitet
300 000 kr

Lund Melanoma Study Group – BioMEL biobank

BioMEL är Lund Melanoma Study Groups biobank som prospektivt samlar tumörbiopsier och blod från melanompatienter

Christian Ingvar, Seniorprofessor, Kirurgi, Lunds universitet
1 800 000 kr

Brukarstyrda inläggningar för personer med självskadebeteende

Med Brukarstyrda inläggningar kan personer med självskadebeteende och risk för suicid lägga in sig själva i förebyggande syfte.

Sofie Westling, Överläkare, Docent, Psykiatri, Lunds universitet
1 200 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Lunds universitet och Swiss Cancer Center i Lausanne i samarbete kring innovativa tekniker, forskningsverktyg och metoder för nya och patientspecifika cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
5 000 000 kr

Parkapp

Ett digitalt verktyg för för monitorering av Parkinsons sjukdom med fjärrdiagnostik

Dario Salvi, PhD, Biträdande Universitetslektor, Internet of Things and People Research Center, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet
2 000 000 kr

Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt

En ny billig, snabb, strålnings- och kontrastfri ultraljudsmetod

Isabel Gonçalves, Professor, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Nya adjuvant för nästa generations cancer-vaccin

Förhoppningen är att på sikt kunna utveckla ett effektivt vaccin som snabbt och enkelt kan anpassas efter varje individ.

Kristian Riesbeck, Professor, överläkare Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Datorbaserade kliniska studier för att prediktera risk för höftfraktur och behandling

Personliga förebyggande lösningar för att förutsäga risk för höftfraktur i den åldrande befolkningen

Hanna Isaksson, Professor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Lunds universitet och Swiss Cancer Center i Lausanne i samarbete kring innovativa tekniker, forskningsverktyg och metoder för nya och patientspecifika cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck, Lunds universitet, George Coukos, University of Lausanne, Douglas Hanahan, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Kristian Pietras, Lunds universitet
9 500 000 kr

Advancing Innovative Cancer Therapies

Lunds universitet och Swiss Cancer Center i Lausanne i samarbete kring innovativa tekniker, forskningsverktyg och metoder för nya och patientspecifika cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck, Lunds universitet, George Coukos, University of Lausanne, Douglas Hanahan, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Kristian Pietras, Lunds universitet.
500 000 kr

Trådlösa lågkostnads-sensorer för tidig upptäckt av sårinfektion

I projektet kommer batteri- och trådlösa infektionssensorer som lätt kan integreras i sårförband att utvecklas. Härigenom skapas en lågkostnadslösning som kan möjliggöra rätt insatser mot sårinfektion i tid.

Filosofie doktor Javier Sotres Prieto, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet
2 000 000 kr

Seglarskola och parasegling i Vejbystrand

Bidrag till verksamheten för genomförande av seglarskola och parasegling.

Segelsällskapet Delfinen, Vejbystrand
25 000 kr

Föräldraföreningen mot narkotika, Malmö

Anslag till den kostnadsfria rådgivningsverksamheten riktad mot föräldrar och anhöriga till personer med missbruksproblem.

Föräldraföreningen mot narkotika, Malmö
10 000 kr

Barn- och ungdomsfotboll i Laholm

Bidrag till anläggning av nya fotbollsplaner för barn- och ungdomsfotboll

Laholms FK
1 125 000 kr

Anpassning av utemiljön, Västra Karup IF

Bidrag för anpassning av utemiljön i anläggningen i syfte att öka tillgängligheten och därmed verksamheten för personer med begränsad rörlighet.

Västra Karups IF
65 000 kr

Projekt AKT på Allaktivitetshusen i Malmö

Bidrag till genomförande av projektet AKT, Arrangemang, Kultur och Teater, på Allaktivitetshusen i Malmö.

Kulturförvaltningen Malmö Stad
185 000 kr

Drogfri skolavslutning

Bidrag till anordnande av drog- och alkoholfri avslutningsmiddag för årskurs 9 i Förslövs skola.

Föräldraföreningen Förslövs skola
5 000 kr

Förslövs tennisklubb

Bidrag till anläggning av Padelbana vid klubbhuset.

Förslövs tennisklubb
250 000 kr

Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad

Bidrag till Friluftsfrämjandets verksamhet vid Hålehallstugan

Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad
33 710 kr

Multiarena Grevie

Bidrag till uppförande av Multiarena i syfte att öka möjligheterna för bygdens ungdomar att utöva spontanidrott och för träning i föreningens regi.

Grevie GIK
200 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

IRON BOOST: Växtbaserade tillskott av järn för en ny generation av hälsosamma, näringsrika och hållbara livsmedel

Genom att utnyttja ett växtbaserat järntillskott öppnas en ny möjlighet att undvika anemi hos personer som lever på växtbaserade dieter och hos patienter som har anemiska sjukdomstillstånd.

Professor Leif Bülow, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Högt DNA tryck i en Herpesvirus kapsid – ett banbrytande läkemedelsmål för antivirala behandlingar

Forskarna upptäckte en ny verkningsmekanism för att behandla herpesvirus som infekterar både människor och djur.

Filosofie doktor Alex Evilevitch, Medicinska fakulteten, Lunds Universitetet
2 000 000 kr

Forget Diabetes

Forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Albert Sahlehi, Claes Wollheim, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
3 200 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Nanotrådsmembraner med låg kostnad för högkänslig detektion av biomarkörer

En metod för att tidigt och med precision diagnosticera cancer är att identifiera biomarkörer (proteiner eller DNA molekyler) i patientens blod.

Professor Heiner Linke, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Immunprofilering av tumör och blod hos lymfompatienter

Projektet syftar till att undersöka om det är möjligt att använda immunprofilering baserat på ett enkelt blodprov för att identifiera patienter som kan dra nytta av en viss immunstimulerande behandling,

Sara Ek, Institutionen för Immunteknologi, Lunds universitet
300 000 kr

Immunprofilering av tumör och blod hos lymfompatienter

Projektet syftar till att undersöka om det är möjligt att använda immunprofilering baserat på ett enkelt blodprov för att identifiera patienter som kan dra nytta av en viss immunstimulerande behandling,

Sara Ek, Institutionen för Immunteknologi, Lunds universitet
3 000 000 kr

Forget Diabetes

Forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Albert Sahlehi, Claes Wollheim, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
1 500 000 kr

Forget Diabetes

Forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Albert Sahlehi, Claes Wollheim, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 200 000 kr

Identifiering av ärftlig risk för bröstcancer

Identifiering av individer med ärftligt ökad risk att utveckla bröstcancer, i syfte att förhindra förloppet eller möjliggöra tidigare upptäckt när sjukdomen fortfarande är botbar.

Prof. Åke Borg Avd f Onkologi och patologi, Lunds Universitet
150 000 kr

Kronisk smärta

Prof. Carl Borrebaeck, Institutionen för Immunteknologi, Lunds Universitet
750 000 kr

Identifiering av ärftlig risk för bröstcancer

Identifiering av individer med ärftligt ökad risk att utveckla bröstcancer, i syfte att förhindra förloppet eller möjliggöra tidigare upptäckt när sjukdomen fortfarande är botbar.

Prof. Åke Borg Avd f Onkologi och patologi, Lunds Universitet
600 000 kr

Superhjältar mot cancer

Superhjältar mot cancer skänker glädje och hopp till utsatta barn vid barnsjukhus.

Superhjältar mot Cancer, Göteborg
50 000 kr

DiabetesNinja

För utveckling och lansering av DiabetesNinja, en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes.

Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes
1 280 000 kr

In Vivo Imaging System

Ett instrumentet för är att visa tillväxten av cancerceller i realtid eller hur celler rör sig i en organism. Därmed kan forskarna följa utvecklingen av en behandling eller en läkemedelskandidat.

Ramin Massoumi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 500 000 kr

Etablering av infrastruktur för proteinmätningar, Masspektrometri

Masspektrometer för undersökning av proteininnehåll i prover. Genom högre upplösning kan man bättre kan särskilja proteiner med olika funktioner och upptäcka fler ovanliga proteiner.

Sara Ek, Institutionen för immunteknologi, LTH, Lunds universitet
1 000 000 kr

Etablering av infrastruktur för proteinmätningar

Masspektrometer för undersökning av proteininnehåll i prover. Genom högre upplösning kan man bättre kan särskilja proteiner med olika funktioner och upptäcka fler ovanliga proteiner.

Sara Ek, Institutionen för immunteknologi, LTH, Lunds universitet
1 000 000 kr

DEEPArray

Utrustningen DEEParray sorterar cancerceller ur ett blodprov. Tanken är att upptäcka cancer tidigare än vad som är möjligt med röntgen och dessutom fastställa cancerns fingeravtryck, molekylprofil, som kan ändras över tiden.

Lisa Rydén, IKVL, Lunds universitet
200 000 kr

CREATE Health

CREATE Health är ett strategiskt centrum för cancerforskning med en integrerad strategi för att lösa komplexa kliniska problem genom utveckling av nya tekniker och instrument för medicinska tillämpningar.

Carsten Rose, CREATE Health, Lunds universitet
300 000 kr

Lund Melanoma Study Group

Melanomforskning som involverar kirurgi, onkologi, dermatologi, patologi, epidemiologi och molekylärbiologi.

Göran Jönsson, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet
1 800 000 kr