Nya anti-diabetiska små molekyler för prevention och behandling av typ 2 diabetes och dess organkomplikationer

Albert Salehi

Metabola sjukdomar och typ 2 diabetes (T2D) drabbar allt fler individer både i Sverige och resten av världen. Den snabba ökningen av diabetes har också stora konsekvenser vad gäller de grava komplikationerna (kardiovaskulära, stråk och njurkomplikationer), vilket leder till en sämre livskvalitet samt kortare livslängd och, på lång sikt, dramatisk ökning av de medicinska kostnaderna för individen själv och för samhället. Det är ca 500 000 människor, som är drabbade av T2D i Sverige idag. Nästan lika många individer har prediabetes, förstadiet till diabetes och riskerar att utveckla sjukdomen inom 5-10 år om inget förebyggande göres.

Tidigare studier i projektet visar, att VDAC1 (ett mitokondriellt kanalprotein) är överuttryckt i de insulinproducerande beta-cellerna vid T2D. Detta överuttryck leder till VDAC1 lokalisering i cell membranen med påföljande förlust av ATP och andra viktiga beta-cellsmolekyler. Blockering av VDAC1 i cell membranen med bl a en specifik hämmare (VBIT-4) normaliserar insulin sekretionen in vitro och förhindrar sjukdomsutbrottet hos diabetiska möss.

Vi har funnit att långvariga höga sockerhalter ökar VDAC1 uttrycket i båda celltyperna. I endotelceller leder det ökade VDAC1 uttrycket till förlust av energi, vilket är grundorsaken till celldöden. Projektets studier ska nu utvidgas för att definiera den molekylära mekanismen som leder till celldöden. Undersökningen av VDAC1 i andra organ är av stor betydelse ur läkemedelsutvecklingssynpunkt. Studier pågår också för att se hur de nya läkemedelskandidaterna påverkar humana endotel och njurceller.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr