Våra stiftelser

Mats Paulssonstiftelserna

De tre stiftelserna, Mats Paulssons stiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond är grundade av Mats Paulsson.

 

Med utgångspunkt från ett brett samhällsengagemang och intresse för människors väl, är syftet med stiftelserna att rikta stöd till allmännyttiga initiativ och att bidra till utveckling och förändring.

 

Varje stiftelse har en egen ändamålsformulering som anger vilka områden stiftelsen ska främja. Sammantaget ger dessa ändamål Mats Paulssonstiftelserna som grupp möjligheter att genom anslag stödja bland annat vetenskaplig forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet, kultur och andra typer av aktiviteter som direkt eller indirekt skapar värden för människors hälsa och bättre liv.

 

Stiftelsernas kapital består av initiala donationer från Mats Paulsson själv samt stora och små gåvor från enskilda donatorer och från allmänheten. Det är avkastningen på stiftelsernas kapital tillsammans med överskott från Medicon Village och gåvor som gör det möjligt att dela ut anslag.

Ansök

E-ansökan

Beviljade anslag

Lund Melanoma Study Group

Melanomforskning som involverar kirurgi, onkologi, dermatologi, patologi, epidemiologi och molekylärbiologi.

Göran Jönsson, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet
1 800 000 kr

Multiarena Grevie

Bidrag till uppförande av Multiarena i syfte att öka möjligheterna för bygdens ungdomar att utöva spontanidrott och för träning i föreningens regi.

Grevie GIK
200 000 kr

IRON BOOST: Växtbaserade tillskott av järn för en ny generation av hälsosamma, näringsrika och hållbara livsmedel

Genom att utnyttja ett växtbaserat järntillskott öppnas en ny möjlighet att undvika anemi hos personer som lever på växtbaserade dieter och hos patienter som har anemiska sjukdomstillstånd.

Professor Leif Bülow, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr