Nya vägar att föröka blodstamceller med hjälp av nanoteknik

I vår benmärg finns ett litet antal blodstamceller som underhåller en livslång produktion av miljardtals blodkroppar var dag. Det är blodstamcellerna som ansvarar för återbildning av blodsystemet vid en benmärgstransplantation. Transplantation av blodstamceller räddar idag livet på många patienter med olika former av blodcancer (leukemi) och även vissa ärftliga blodsjukdomar. Många behövande patienter kan dock inte få behandling då det inte alltid finns tillräckligt mycket stamceller och det är svårt att hitta lämpliga givare. Det här projektet syftar till att utveckla en metod för att föröka antalet blodbildande stamceller från navelsträngsblod. Målet är att utveckla en metod som kan användas vid benmärgstransplantation både på barn och vuxna och att man i större utsträckning ska kunna behandla många av de leukemipatienter som det idag inte finns lämpliga givare för.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr