Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Omprogrammering av celler för immunoterapi mot cancer

Immunoterapier innebär att man tar kroppens eget immunförsvar till hjälp för att bekämpa cancer.

Trots enorma ansträngningar för att utveckla nya immunoterapier, är dagens tillgängliga behandlingar bara effektiva för ett begränsat antal patienter. Cancer är en komplicerad grupp av sjukdomar med en mängd olika orsaker och egenskaper, vilket försvårar möjligheterna att få fram individanpassade och effektiva behandlingar.

Cancerceller har en förmåga att undvika immunförsvaret och utvecklar flera olika mekanismer som förhindrar immunförsvarets effekt. Omprogrammering av celler är en strategi som ger spännande möjligheter för att komma runt detta. Detta sker genom att en cells egenskaper  förändras med hjälp av så kallade transkriptionsfaktorer (TF) vars roll är att binda till DNA och aktivera eller hämma användningen av specifika gener. Detta koncept har hittills utvecklats främst för behandling av degenerativa sjukdomar. Forskargruppen har nyligen identifierat en kombination av transkriptionsfaktorer som kan omprogrammera fibroblaster, en slags bindvävsceller, till så kallade antigenpresenterande dendritiska celler. Antigenpresenterande dendritiska celler är nyckelspelare i immunförsvaret och kan i sin tur starta ett antigenspecifikt immunförsvar. Forskargruppens hypotes är att en liknande kombination av transkriptionsfaktorer skulle kunna omvandla en cancertumörcell till en antigenpresenterande cell. Det för samman omprogrammering av celler med cancerimmunoterapi för att utveckla en ny genterapi mot cancer.

Att åstadkomma antigenpresentation i tumörceller kommer öppna upp nya möjligheter inom forskning och behandling. Projektets målsättning är att skapa en helt individanpassad behandling som förhindrar att cancertumörer undgår immunförsvarets skyddande effekter.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr