Ultraljudsmätning av blodtillströmningen till aterosklerotiska plack

Magnus Cinthio

Hjärtinfarkt och stroke är för närvarande de största orsakerna till dödlighet och ohälsa i världen. Sjukdomarna orsakas av att en utbuktande inflammerad del av kärlväggen, som kallas ett aterosklerotiskt plack, brister. Tidig identifiering och behandling av patienter med plack som är benägna att brista är därför en av de viktigaste kliniska utmaningarna idag. En information som kan användas för att identifiera riskbenägna plack är blodtillströmningen till placket. I en tvärvetenskaplig satsning mellan Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har vi utvecklat en forskningsinfrastruktur som är integrerad i ett kliniskt nätverk där vi avser att utveckla en metod som kan detektera plackets mikroblodkärl och ge information om plackets risk att brista.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr