Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt

Magnus Cinthio, Isabel Gonçalves, Tobias Erlöv

Hjärtattacker och stroke, de vanligaste orsakerna till för tidig död och sjuklighet i hela världen, orsakas oftast av att inflammerade och fettrika åderförkalkningsplack, sk instabila plack brister. I den kliniska vardagen saknas en metod för att upptäcka patienter med dessa plack innan de drabbas av symtom. Genom tidig diagnos kan åtgärder sättas in för att förebygga stroke och hjärtattacker.

I projektet har man nyligen utvecklat en ultraljudsbaserad metod som kan användas för att utvärdera mänskliga åderförkalkningsplack genom att analysera dess mikrostrukturer. Man kommer nu att vidareutveckla och implementera metoden för att kunna upptäcka instabila plack. Metoden kan användas vart som helst och undersökningen görs utanpå huden. Den är billig, snabb och strålnings- och kontrastfri. Metoden kommer att kunna användas för 1) screening, 2) förbättrad riskbedömning 3) indikation för behandling och 4) ge läkemedelsföretag ett verktyg för en mer exakt utvärdering av mediciner.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr