Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Nya adjuvant för nästa generations cancer-vaccin

Nya immunterapier, som utnyttjar kroppens eget försvar för att bekämpa tumörceller har revolutionerat cancerbehandlingen på kort tid. Trots det svarar långt ifrån alla patienter på behandling. En förklaring är att immuncellerna inte känner igen tumören som främmande. Om man då stimulerar immunförsvaret riskerar man istället autoimmunitet eftersom immunsvaret blir ospecifikt. Genom att vaccinera patienter mot sin egen tumör kan vi precisera svaret innan det aktiveras. För att det ska lyckas behövs effektivare vaccin-beredningar än de som finns tillgängliga idag.

I projektet har man nyligen hittat ett protein med förmågan att aktivera dendritceller, dvs de celler som aktiverar det specifika immunförsvaret, riktat mot t.ex. en tumör. Man vill undersöka om proteinet kan användas för att ta fram ett nytt och effektivt cancervaccin. Genom att koppla ihop bakterieproteinet med ett protein som bara finns i patientens tumör kan man aktivera och styra det specifika immunförsvaret mot tumören.

Förhoppningen är att på sikt kunna utveckla ett effektivt vaccin som snabbt och enkelt kan anpassas efter varje individ. Dels finns det många som lider av cancer där befintlig immunterapi fungerar för några men inte för alla. För dessa patienter skulle ett individanpassat vaccin kunna effektivisera immunterapin. Det finns även en allt större patientgrupp som lever med en utläkt eller bortopererad cancer. Tyvärr innebär det ofta en livslång risk för återfall. Om vi i framtiden skulle kunna vaccinera mot den bortopererade tumören skulle risken för återfall troligtvis kunna minskas drastiskt.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr