Stefan Paulssons Cancerfond

Advancing Innovative Cancer Therapies

L2Bridge programmet är ett samarbete mellan CREATE Health/Lunds Universitet och Swiss Cancer Center Leman som pågått i 3 år. Vi bygger nu vidare på de framgångsrika åren och fokuserar på att utveckla innovativa teknologier för precisionsmedicin, vilka ger långvarig terapeutisk effekt för cancerpatienter.

De projekt som kommer att vara i fokus är, (i) Antikropps och CART T cell baserad immunterapi för solida tumörer. Detta innebär utveckling av avancerade kombinationsteknologier för att definiera nya immuno-modulerande målstrukturer på både tumörceller och immunsystemets nyckelspelare, som t.ex. regulatoriska T-celler och dendritiska celler.

Vidare fokus är att bygga in vitro modeller för att funktionellt selektera immunmodulerande strukturer, som tas vidare till antikropps- och/eller CAR T cells terapistrategier; (ii) Nya terapeutiska strategier för aggressiv bröstcancer, vilket innebär att öka förståelsen för terapiresistens i luminala tumörer, vilken bygger på en kombination av data från över 3000 bröstcancerpatienter och kliniskt relevanta modeller av hormonresistens.  Brösttumörers mikromiljö och ”cross-talk” mellan olika celler, som kan leda till utveckling av resistens skall undersökas genom att reprogrammera tumörceller från basala till luminala i kombination med hormonella terapier.

Båda projektområden syftar till att öka möjligheterna för patienter att få tillgång till avancerad experimentell terapi. Inte för morgondagens generationer utan för dagens.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr