Teknisk utveckling för klinisk implementering av spektral fotoakustisk bildgivning

Det finns många utmaningar inom praktisk medicin som inte har en optimal lösning. Tre av dessa är A) Tumörgränsbestämning vid malignt melanom, B) Diagnos och behandlingsuppföljning av arterit (inflammationer i artärer), och C) Upptäckt av tidiga tecken på kärlproblematik vid diabetes. Genom att ta fram en ny diagnostisk plattform baserad på fotoakustisk avbildning avser man i projektet utveckla lösningar på dessa och andra medicinska utmaningar. Fotoakustisk avbildning (PAI) är för närvarande en av de mest lovande framtida teknikerna för att upptäcka och avbilda olika sjukdomar, men det behövs teknikutveckling. Betydelsen av den nya plattformen är bl a bättre möjligheter till tidiga diagnoser, minskat operationsbehov, besparing av lidande, tid och pengar för patienternas vård samt ge bättre behandlingsuppföljning.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr