Teknisk utveckling för klinisk implementering av spektral fotoakustisk bildgivning

Det finns många utmaningar inom praktisk medicin som inte har en optimal lösning. Tre av dessa är A) Tumörgränsbestämning vid malignt melanom, B) Diagnos och behandlingsuppföljning av arterit (inflammationer i artärer), och C) Upptäckt av tidiga tecken på kärlproblematik vid diabetes. Genom att ta fram en ny diagnostisk plattform baserad på fotoakustisk avbildning avser man i projektet utveckla lösningar på dessa och andra medicinska utmaningar. Fotoakustisk avbildning (PAI) är för närvarande en av de mest lovande framtida teknikerna för att upptäcka och avbilda olika sjukdomar, men det behövs teknikutveckling. Betydelsen av den nya plattformen är bl a bättre möjligheter till tidiga diagnoser, minskat operationsbehov, besparing av lidande, tid och pengar för patienternas vård samt ge bättre behandlingsuppföljning.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr