Icke-invasiv optisk karaktärisering av bröstvävnad

Sophia Zackrisson

Ultraljud-optisk-tomografi (UOT) är en optisk avbildningsmetod som tack vare teknikutveckling vid Lunds universitet kan nå djupare i kroppen än andra liknande tekniker. På så sätt kan vi analysera och avbilda vävnader på ett annat sätt än vad som tidigare var möjligt. I ett första steg optimeras och utvärderas UOT i bröstcancerdiagnostik för att minska behovet av vävnadsprover vid utredning av misstänkt bröstcancer. I framtiden kan UOT tänkas kunna användas för att se hur tumörer svarar på cellgiftsbehandling innan operation eller inom andra tumörtyper där det inte är möjligt att ta vävnadsprover då organen sitter oåtkomliga i kroppen för nålbiopsier. Att undvika strålning är dessutom ett övergripande framtida mål för bilddiagnostik i stort.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr