Biomarkörer för melanom på hudens yta

Tautgirdas Ruzgas

Melanom är vår dödligaste hudcancer. Om korrekt diagnos ställs tidigt, opereras tumören och patienten botas. Det perfekta sättet att diagnosticera hudcancer är genom analys av molekylära biomarkörer. Tyvärr ger ökande antalet hudcancerfall en omöjlig arbetsbörda på en redan ansträngd sjukvård. Molekylära biomarkörer på hudens yta är lättillgängliga och kan samlas med ett plåster, men analysen är manuell, tar lång tid och kräver höga kostnader. Vi siktar på att minska analystiden och priset genom att utveckla en automatiserad analys av genetiska och proteinbaserade biomarkörer. Vårt mål är att utveckla metoder som skulle kunna användas för att tidigt upptäcka hudcancer men även kunna appliceras på en mängd inflammatoriska hudsjukdomar, något som påverkar mer än 2% av oss människor.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr