Aktivitet förebygger

Aktivitet Förebygger (AF)stöttar och hjälper barn på olika sätt in i föreningslivet. AF-samordnare fungerar som en länk mellan barnets hem och förening. Man etablerar kontakten och ordnar logistiken så att utslussningen fungerar på ett smidigt sätt. Initialt följer man med ut till föreningarna, ser till att barnen får en bra start och trivs i sitt nya sammanhang. En god samverkan med det lokala föreningslivet möjliggör ett effektivt arbetssätt som gynnar barnen. Behovet har ökat för barn som till exempel barn som växer upp i ett hem med psykisk ohälsa, missbruk och/eller fattigdom. Samhället har förändrats och så har även Aktivitet Förebygger, asylsökande barn är en grupp som vi på senare år har hjälpt ut i föreningslivet och in i samhället.

Att ha tillgång till medel som ligger utanför kommunens budget möjliggör en effektivare arbetsmetod där barnens behov blir dikterande för insatsen. Det vill säga- AF kan på ett snabbt, smidigt och kraftfullt sätt hjälpa med kort varsel. När AF arbetar med barn som på något sätt lever i utsatthet så är tidsperspektivet synnerligen viktigt. Medlemsavgifter, utrustning, lägeravgifter och övriga omkostnader för barnens föreningsliv vill AF kunna stå för- för de barnen som inte har förutsättningar till följd av sin hemsituation.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr