BioS: nästa generations behandling vid acute respiratory distress syndrome (ARDS)

ARDS (acute respiratory distress syndrome) är en allvarlig lungskada hos kritiskt sjuka patienter med t ex lunginflammation, svår infektion med bakterier eller virus (som SARS-Cov-2), brännskador eller trauma, och förekommer hos ~ 10% av alla patienter inom intensivvården. 30-40% av dessa patienter avlider. Dagens behandlingar vid ARDS innefattar i första hand antibiotika eller antivirala medel, kombinerat med sedvanlig intensivvård, och det finns idag ingen behandling som specifikt angriper grundorsakerna till ARDS. I forskningsstudien vill man undersöka och utveckla en ny behandlingsmetod (BioS) baserad på vårt naturliga immunförsvar. Målet är att BioS blir ett läkemedel som både kan förebygga och behandla ARDS.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr