Multilagerstruktur av icke-enzymiska väteperoxidsensorer för biomedicinsk tillämpning

Denis Music

Det finns många medicinska tillstånd där tidig upptäckt av sjukdom följt av lämpliga livsstilsinterventioner och behandling kan leda till ett längre, hälsosammare liv. Detta projekt kommer med hjälp av nytt instrument (Sputtersystem) att systematisk utforska biosensorer, som spelar en viktig roll i den kliniska upptäckten av väteperoxidrelaterade sjukdomar som t ex Parkinsons och cancer. Forskningsplattformen omfattar arbete med multilagerstruktur med ytterligare nanostrukturering och är unik i sitt slag. Tidig diagnostik av dödliga sjukdomar har enorm betydelse för samhället och nyttoeffekten av projektets forskningsresultat är stort.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr