Multilagerstruktur av icke-enzymiska väteperoxidsensorer för biomedicinsk tillämpning

Denis Music

Det finns många medicinska tillstånd där tidig upptäckt av sjukdom följt av lämpliga livsstilsinterventioner och behandling kan leda till ett längre, hälsosammare liv. Detta projekt kommer med hjälp av nytt instrument (Sputtersystem) att systematisk utforska biosensorer, som spelar en viktig roll i den kliniska upptäckten av väteperoxidrelaterade sjukdomar som t ex Parkinsons och cancer. Forskningsplattformen omfattar arbete med multilagerstruktur med ytterligare nanostrukturering och är unik i sitt slag. Tidig diagnostik av dödliga sjukdomar har enorm betydelse för samhället och nyttoeffekten av projektets forskningsresultat är stort.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr