Omprogrammering av hudceller till hjärnceller – Ger bättre modeller av Alzheimers sjukdom

Henrik Ahlenius, Håkan Toresson

Bakgrund: Möss är inte människor. Trots detta så utförs en majoritet av forskningen om Alzheimers sjukdom idag på musmodeller och i mus celler, även fast vi vet att det är stora skillnader mellan hjärnceller från möss och människor. Det vill forskargruppen ändra på. Nya tekniker gör det möjligt att direkt omprogrammera hudceller till olika typer av hjärnceller som på så sätt bättre återspeglar sjukdomen. Det övergripande målet är att generera nya bättre cellbaserade modeller av Alzheimers sjukdom för att mer effektivt kunna utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder. Resultaten från dessa studier kommer ge betydande ny kunskap om hur hjärnan och hjärnceller påverkas vid Alzheimers sjukdom och få stor betydelse för hur vi i framtiden ser på och behandlar Alzheimers sjukdom.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr