Klinisk hjärtevaluering inför transplantation

Kristian Soltesz

Vår tvärvetenskapliga forskning har som mål att öka nyttjandegraden av hjärtan som gjorts tillgängliga för transplantation genom organdonation. Vi utvecklar ny teknologi för att bedöma funktion för sådana hjärtan utanför kroppen. Klinisk användning av vår diagnostiska lösning skulle innebära ett viktigt beslutsstöd som möjlig transplantation av marginella hjärtan som med dagens praxis förkastas. I detta projekt anpassar vi vår reglerteknik-intensiva medicintekniska lösning till kliniska förhållanden med målet att utvärdera humanhjärtan som inte uppfyller nuvarande transplantationskriterier. Vår målsättning är att validera säkerheten och effektiviteten hos vår lösning, och därmed bana väg för kommande humanstudier med fullbordad transplantation som slutmål.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr