Avbildning och analys av vävnader och celler i diabetes och kardiovaskulär forskning

Harry Björkbacka

Forskargruppernas vision är att förbättra och individanpassa förebyggande och hantering av diabetes och dess komplikationer efter mottot ”rätt förebyggande åtgärder och behandling, för rätt patienter vid rätt tidpunkt”. Att förstå cellulära och molekylära mekanismer och att studera förekomsten av sjukdomsmarkörer i vävnader från både djurmodeller och patienter är helt avgörande för att nya innovationer ska komma sjukvården till gagn. Avbildning och analys av vävnader och celler är idag en flaskhals som förhindrar grupperna från att utnyttja sin stora unika vävnadsprovsamling fullt ut. En flerkanals objektglas-skanner kommer automatisera och förbättra högupplöst mikroskopisk avbildning av vävnader och ge forskningsmiljön inom diabetesområdet betydligt bättre möjligheter, både kvantitativt och kvalitetsmässigt, att studera vävnadsprover från bukspottkörtel, hjärtan, kärl och lever från patienter.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr