Avbildning och analys av vävnader och celler i diabetes och kardiovaskulär forskning

Harry Björkbacka

Forskargruppernas vision är att förbättra och individanpassa förebyggande och hantering av diabetes och dess komplikationer efter mottot ”rätt förebyggande åtgärder och behandling, för rätt patienter vid rätt tidpunkt”. Att förstå cellulära och molekylära mekanismer och att studera förekomsten av sjukdomsmarkörer i vävnader från både djurmodeller och patienter är helt avgörande för att nya innovationer ska komma sjukvården till gagn. Avbildning och analys av vävnader och celler är idag en flaskhals som förhindrar grupperna från att utnyttja sin stora unika vävnadsprovsamling fullt ut. En flerkanals objektglas-skanner kommer automatisera och förbättra högupplöst mikroskopisk avbildning av vävnader och ge forskningsmiljön inom diabetesområdet betydligt bättre möjligheter, både kvantitativt och kvalitetsmässigt, att studera vävnadsprover från bukspottkörtel, hjärtan, kärl och lever från patienter.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr