HUGGIS – En trygg mötesplats för ukrainska barn och ungdomar

Help Ukraine Gothenburg (HUG) är en ideell och medlemsdriven organisation som startades den 26 februari 2022 som ett svar på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Organisationen är grundad av ukrainare i Sverige med en vision om en rättvis och hållbar värld i fred, där människor på flykt kan få bli aktiva och integrerade samhällsmedborgare. Verksamheten i Göteborg har som mål att fylla informations- och stödgapet mellan ukrainare på flykt och svenska myndigheter, civilsamhället samt andra samhällsaktörer.

HUGGIS är en mötesplats som ger barn på flykt en chans till en långsiktig och positiv utveckling i en trygg miljö, där deras rättigheter är tillgodosedda. Dvs:

  • Skapa en stabil och trygg mötesplats för ukrainska barn och ungdomar samt agera som en brygga till det nya och ännu okända svenska samhället.
  • Främja barnens utveckling utifrån deras egna förmåga och talang .
  • Säkerställa och underlätta tidig social anpassning och integration.
  • Erbjuda ett omfattande pedagogiskt och psykologiskt stöd till barn som behöver det.
  • Tillhandahålla ett pedagogiskt och konsultativt stöd till familjer samt involvera föräldrar i processen av uppfostran, utbildning och rehabilitering.
  • Samverka med offentliga organisationer i Göteborg i syfte att främja barns allsidiga utveckling

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr