Antikroppscocktails som komplement till antibiotikabehandling

Pontus Nordenfelt, Wael Bahnan

Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem och behovet av alternativa eller kompletterande behandlingar är stort. Forskargruppen har upptäckt en antikropp som skyddar mot grupp A streptokocker och avser utforska den och andra antikroppar som tilläggsbehandling till antibiotika. Ett stort problem är att effektiva antikroppar har varit svåra att ta fram, men modern teknologi och kunskap har förbättrat läget. Forskargruppen använder en toppmodern plattform för framtagande av antikroppar direkt från patienter, och som håller reda på klasser och subklasser av antikroppar. Målet är att ta fram en säker antikroppscocktail som är enkel att administrera i kombinationsbehandling med antibiotika, i första hand vid allvarliga streptokockinfektioner. I förlängningen vill man etablera en princip som enkelt kan överföras till andra bakterier för att få fram både alternativ och komplement till antibiotika.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr