Microblood – ny metod för att spara och återföra blodkroppar till det för tidigt födda barnet

För tidig födelse inträffar hos 15 miljoner barn årligen och är den huvudsakliga orsaken till sjukdom och död under nyföddhetsperioden. I Sverige, har överlevnaden vid extremt för tidig födelse ökat betydligt, men till priset av en hög förekomst av svår sjuklighet med funktionsnedsättning hos det växande barnet.

De nuvarande rutinerna för blodprovstagning på dessa barn är helt anpassade till vuxenmedicin, vilket i resulterar i förlust av blodvolym. Blodförlusten ersätts med transfusioner av blod från vuxna givare, dvs med vuxet hemoglobin – ett tillvägagångssätt som är starkt kopplat till risk att utveckla lung- och ögonsjukdom. I projektet avser man att utveckla och tillämpa en metod som sorterar ut barnets egna blodkroppar och återför dessa till barnet, samtidigt som plasma utvinns för kliniskt nödvändiga analyser. En framgångsrik tillämpning av metoden skulle innebära ett paradigmskifte i intensivvård av nyfödda barn med ett kraftigt minskat transfusionsbehov, minskad sjuklighet och därmed förbättrad framtida livskvalitet.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr