Akustisk separation av blodkomponenter

Per Augustsson

Blod är en ytterst viktig källa till information om vår hälsa och en beståndsdel i olika behandlingar, t ex i samband med trombocyttransfusion vid stora blödningar och viss cancerterapi. Vid trombocytdonation sker idag separering av olika blodkomponenter med hjälp av centrifugering. Metoden har begränsad precision och påverkar kvalitén hos det blod som returneras till donatorn efter att trombocyterna har filtrerats ut. Forskargruppen har nyligen upptäckt att när blod bestrålas av ultraljud packas blodceller tätt tillsammans av ultraljudskraften och möjlighet till avskiljning av undergrupper av blodceller uppstår. Projektet syftar till att undersöka potentialen för nya metoder där akustisk separation av blodkomponenter kan ersätta centrifugering.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr