Akustisk separation av blodkomponenter

Per Augustsson

Blod är en ytterst viktig källa till information om vår hälsa och en beståndsdel i olika behandlingar, t ex i samband med trombocyttransfusion vid stora blödningar och viss cancerterapi. Vid trombocytdonation sker idag separering av olika blodkomponenter med hjälp av centrifugering. Metoden har begränsad precision och påverkar kvalitén hos det blod som returneras till donatorn efter att trombocyterna har filtrerats ut. Forskargruppen har nyligen upptäckt att när blod bestrålas av ultraljud packas blodceller tätt tillsammans av ultraljudskraften och möjlighet till avskiljning av undergrupper av blodceller uppstår. Projektet syftar till att undersöka potentialen för nya metoder där akustisk separation av blodkomponenter kan ersätta centrifugering.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr