Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Nanotrådsmembraner med låg kostnad för högkänslig detektion av biomarkörer

En metod för att tidigt och med precision diagnosticera cancer är att identifiera så kallade biomarkörer i patientens blod, det vill säga proteiner eller DNA molekyler som härrör från en tumör.

Denna metod ställer höga krav på känsligheten med vilken man kan detektera biomolekyler. Mikroarrayer är strukturer där biomarkörer fäster på en speciellt preparerad yta och detekteras med optiska metoder.

Forskning på Lunds universitet har nyligen visat att man kan uppnå upp till 20 gånger högre känslighet för detektion av biomarkörer om ytan täcks av en viss typ av nanostrukturer, så kallade nanotrådar. En utmaning är dock kostnaden: metoden som används för att tillverka nanostrukturerna inom forskningen är för dyr för bred användning.

Målet med detta projekt är att utveckla och testa en metod för tillverkning av ytor täckta med nanotrådar som är billig och uppskalningsbar för produktion.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr