Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Agatheeswaran Subramaniam

Trots stora framsteg inom cancervård är överlevnaden lägre än 40% för flera tumörtyper. Efter många års omfattande forskning har tumörspecifika målproteiner identifierats för många tumörer. De flesta av dessa proteiner, inklusive MYC, är dock svåra att angripa med klassiska läkemedel. En ny typ av lovande läkemedel som kan bryta ner målproteiner genom att omrikta cellens egna nedbrytningsmaskinerier håller på att utvecklas. Nyligen upptäckte vi en molekyl med sådana egenskaper och kunde använda den för att utveckla en metod för att upptäcka nya proteinnedbrytande läkemedel. Vi har identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-proteinet och syftar nu till att optimera dem med målet att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr