Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

IRON BOOST: Växtbaserade tillskott av järn för en ny generation av hälsosamma, näringsrika och hållbara livsmedel

Brist på mikronäringsämnen, i synnerhet brist på järn, påverkar en stor del av världspopulationen. Fyrtio procent av befolkningen i låginkomstländer beräknas ha järnbrist, särskilt när det gäller de yngre kvinnorna och barn upp till tonåren. Resultaten av detta är för tidigt födda barn, tendens till sjukdom och dödlighet bland mödrar och barn, nedsatt utveckling av hjärnfunktionerna hos barn och minskad resistens mot infektioner.

Även i den övriga delen av världen, inklusive Sverige och resten av Europa, är järnbrist vanligt förekommande, med symtom som trötthet och nedsatt koncentration och inlärningsförmåga i en första fas. Det har uppskattats att en tredjedel av alla kvinnor och hälften av alla kvinnliga tonåringar i Sverige lider av järnbrist. Järnbrist är också betydligt vanligare hos vegetarianer.

Bristen på järn måste därför studeras mer i detalj, i synnerhet för att främja övergången till en mer allmän användning av växtbaserade dieter. En diet som t ex baseras på korn och baljväxter, utgör således en viktig riskfaktor för järnbrist. Järn i sådana livsmedel har låg biotillgänglighet, det vill säga bara en liten del kan absorberas i tarmen och användas i kroppen. Detta beror på att järnet i dessa livsmedel är bundet till organiska föreningar (fytinsyra och fenolföreningar), som blir olösliga i tarmen och järnet kan då inte tas upp.

I animaliska produkter finns järn till stor del som heme-järn i hemoglobin och myoglobin, vilket mycket lättare kan absorberas i kroppen. I detta projekt kommer man att arbeta med en grupp hemoglobiner från växter, fytoglobiner, som innehåller ett heme-järn på samma sätt som det hemoglobin som finns i blodet. Skillnaden är att järnet i fytoglobinerna ofta har en lägre tendens att oxidera och därigenom är betydligt stabilare.

Genom att utnyttja detta växtbaserade järntillskott öppnas en ny möjlighet att undvika anemi både hos personer som lever på växtbaserade dieter och hos patienter som har anemiska sjukdomstillstånd.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr