Hållbar produktion av rekombinanta proteiner för vegansk osttillverkning

Marité Cardenas, Rita Del Giudice och Johan Larsson

Hållbar matproduktion är en del av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Speciellt ingår utveckling av lämpliga alternativ till mjölkbaserad mat. Alternativ till mjölk, grädde och yoghurt finns på marknaden, men för ost är situationen annorlunda. De få produkter som finns har inte samma egenskaper som en vanlig ost, vad gäller t ex struktur och smältbarhet, vilket beror på tillverkningssättet där proteinet kasein från djurmjölk används. I detta projekt ska man utveckla ett liknande protein med hjälp av mikroorganismer. Det kommer möjliggöra produktion av växtbaserad ost på ett hållbart sätt, samtidigt som det tillåter den traditionella ostproduktionskedjan att leva kvar.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr