Hållbar produktion av rekombinanta proteiner för vegansk osttillverkning

Marité Cardenas, Rita Del Giudice och Johan Larsson

Hållbar matproduktion är en del av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Speciellt ingår utveckling av lämpliga alternativ till mjölkbaserad mat. Alternativ till mjölk, grädde och yoghurt finns på marknaden, men för ost är situationen annorlunda. De få produkter som finns har inte samma egenskaper som en vanlig ost, vad gäller t ex struktur och smältbarhet, vilket beror på tillverkningssättet där proteinet kasein från djurmjölk används. I detta projekt ska man utveckla ett liknande protein med hjälp av mikroorganismer. Det kommer möjliggöra produktion av växtbaserad ost på ett hållbart sätt, samtidigt som det tillåter den traditionella ostproduktionskedjan att leva kvar.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr