Utvärdering av kranskärlssjukdom och uppskattning av kvantitativ kranskärlsangiografi med hjälp av hjärtscintigrafi och djupa faltningsnätverk.

Karl Åström, Ida Arvidsson, Anders Heyden, Miguel Ochoa Figueroa, Niels Christian Overgaard

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen, varav kranskärlssjukdom är den mest frekventa. Mycket finns att vinna på att förbättrad och effektiviserad diagnostik av dessa sjukdomar. Kranskärlssjukdom kan diagnostiseras på flera sätt. Bland de vanligaste metoderna är hjärtscintigrafi där en liten mängd av ett radioaktivt ämne sprutas in i blodet och bilder av hjärtat tas med gammakamera. För patienter där risken för kranskärlssjukdom utifrån hjärtscintigrafin bedöms vara måttlig till hög används invasiv kranskärlsangiografi för att mäta omfattningen, en mycket mer krävande metod, med sjukhusinläggning och risker för patienten. Målet med det här projektet är att utveckla AI för automatisk detektion och bedömning av förträngningar i kranskärlen direkt från hjärtscintigrafin, med alla de fördelar det innebär för patient och sjukvård.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr