Utvärdering av kranskärlssjukdom och uppskattning av kvantitativ kranskärlsangiografi med hjälp av hjärtscintigrafi och djupa faltningsnätverk.

Karl Åström, Ida Arvidsson, Anders Heyden, Miguel Ochoa Figueroa, Niels Christian Overgaard

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen, varav kranskärlssjukdom är den mest frekventa. Mycket finns att vinna på att förbättrad och effektiviserad diagnostik av dessa sjukdomar. Kranskärlssjukdom kan diagnostiseras på flera sätt. Bland de vanligaste metoderna är hjärtscintigrafi där en liten mängd av ett radioaktivt ämne sprutas in i blodet och bilder av hjärtat tas med gammakamera. För patienter där risken för kranskärlssjukdom utifrån hjärtscintigrafin bedöms vara måttlig till hög används invasiv kranskärlsangiografi för att mäta omfattningen, en mycket mer krävande metod, med sjukhusinläggning och risker för patienten. Målet med det här projektet är att utveckla AI för automatisk detektion och bedömning av förträngningar i kranskärlen direkt från hjärtscintigrafin, med alla de fördelar det innebär för patient och sjukvård.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr