Ny utrustning för proteinanalys och mikrobiologisk laboratorium för studier av virus

Stiftelsen STIL äger SmiLe Incubator i Lund, som stöttar entreprenörer och uppstartsföretag inom Life science, dvs områden som läkemedelsterapier, diagnostik, medicinteknik, probiotika och e-hälsa. Stödet inkluderar regelbunden coachning av affärsutvecklare, access till välutrustade laboratorier, kontakter med investerare och industri, samt en kreativ tillväxtmiljö. SmiLe är ej vinstdrivande och har inget ägande i medlemsbolagen. Verksamheten bedrivs på Medicon Village, där den omfattande instrumentparken i de olika laboratorierna bygger på utrustning som togs över från AstraZeneca 2012. Anslaget ska användas för att komplettera utrustningen så att SmiLe kan möta de nya forskningsbehov som finns inom t.ex. biologiska läkemedel och nya behandlingsmetoder mot virus och multiresistenta bakterier.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr