Ny utrustning för proteinanalys och mikrobiologisk laboratorium för studier av virus

Stiftelsen STIL äger SmiLe Incubator i Lund, som stöttar entreprenörer och uppstartsföretag inom Life science, dvs områden som läkemedelsterapier, diagnostik, medicinteknik, probiotika och e-hälsa. Stödet inkluderar regelbunden coachning av affärsutvecklare, access till välutrustade laboratorier, kontakter med investerare och industri, samt en kreativ tillväxtmiljö. SmiLe är ej vinstdrivande och har inget ägande i medlemsbolagen. Verksamheten bedrivs på Medicon Village, där den omfattande instrumentparken i de olika laboratorierna bygger på utrustning som togs över från AstraZeneca 2012. Anslaget ska användas för att komplettera utrustningen så att SmiLe kan möta de nya forskningsbehov som finns inom t.ex. biologiska läkemedel och nya behandlingsmetoder mot virus och multiresistenta bakterier.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr