Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

Förbättrad diagnostik av cancer möjliggör både tidig upptäckt av sjukdom och effektiv behandling. Idag diagnosticeras flertalet cancertyper i ett sent skede vilket gör dem svåra, eller omöjliga, att behandla. Ett exempel är äggstockscancer vilket drabbar mellan 1-2 av hundra kvinnor. Äggstockscancer är förknippat med diffusa symptom och ofta innefattar säker diagnos ett invasivt kirurgiskt ingripande. Dessa ingrepp är kopplade till komplikationer såsom infertilitet.

Vårt blod innehåller en mångfald av proteiner som utför livsviktiga funktioner. I projektet avser man att utveckla ett test i vilket äggstockscancer kan diagnostiseras genom mätning av proteinnivåer i ett enkelt blodprov. Testet benämns iDOC vilket är en akronym för det engelska deskriptiva namnet improved Diagnostics for Ovarian Cancer. iDOC testet ska primärt besvara frågan om misstänkt äggstockscancer är farlig (malign) eller ofarlig (benign) och användas i kliniker för att undvika onödiga diagnostiska kirurgiska ingrepp.

Cancer är en mycket komplicerad sjukdom som kan orsakas av en mängd olika fel i våra celler. Därför behöver varje tumör skräddarsydda insatser för effektiv behandling. Effektivisering genom personlig skräddarsydd behandling har även potentiellt stora samhällsekonomiska fördelar. I utvecklingen av iDOC testet för äggstockscancer kommer man också även möjligheten att genom enkla och standardiserade blodprov förutspå huruvida en patient svarar på specifik behandling.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr