Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Datorbaserade kliniska studier för att prediktera risk för höftfraktur och behandling

En rapport från Förenta Nationerna (FN) tyder på att över 40% av befolkningen i vissa västländer kommer att vara över 60 år 2050. Benskörhet (osteoporos) är en av de kroniska sjukdomar som framförallt drabbar den äldre befolkningen och leder till en ökad risk för benfrakturer. Sverige har den högsta förekomsten av höftfrakturer över hela världen och ofta är det just risken för höftfraktur som värderas i kliniska sammanhang, då höftfrakturer medför de största socioekonomiska konsekvenserna av alla benskörhetsfrakturer.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla personliga förebyggande lösningar för att förutsäga risk för höftfraktur i den åldrande befolkningen. Detta kommer ske genom utveckling och validering av en ny metod att förutsäga höftfrakturer. En metod som är noggrann, ekonomisk hållbar och innefattar låg stråldos. Metoden baseras på avancerad bildanalys och personliga datormodeller som används för att genomföra storskaliga simuleringsbaserade kliniska studier, i syfte att utvärdera den biomekaniska- och kostnadseffektiviteten hos nya förebyggande behandlingsalternativ. För att nå målet kommer man utnyttja etablerade populationsbaserade studier i Sverige och Finland. I de kohorter man har tillgång till ingår nära 1000 frakturer, vilket innebär ett unikt datasätt som gör det möjligt att visa på styrkorna i beräkningsmodellerna.

De förväntade resultaten kommer att gynna andra forskare, sätta nya riktmärken för simuleringsbaserade kliniska studier och, viktigast av allt, ge klinikerna mer exakta verktyg för bedömning av frakturrisk.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr