Mats Paulssons Stiftelse

Advancing Innovative Cancer Therapies

L2Bridge programmet är ett samarbete mellan CREATE Health/Lunds Universitet och Swiss Cancer Center Leman som pågått i 3 år. Fokus ligger på att utveckla innovativa teknologier för precisionsmedicin, vilka ger långvarig terapeutisk effekt för cancerpatienter. Projektet har redan resulterat i att vi identifierat en ny målmolekyl för att eliminera cancerstamceller i akut myeloid leukemi och i blåscancer pågår studier för att identifiera målmolekyler som kan kick-starta ett effektivt immunsvar mot cancercellerna.

Antikroppar håller på att tas fram mot sådana målmolekyler, och dessa undersöks sedan för att se vilka antikroppar som skulle kunna användas för behandling av patienter. Förutom antikropps-baserade strategier utvecklas cell-baserade teknologier inom projektet. Då utnyttjas patienters egna immunförsvarsceller, som efter modifiering förs tillbaka in i patienter. Bland annat har projektet resulterat i framtagning av celler som kallas NeoTIL, immunförsvarceller som känner igen tumörceller och som sedan programmerats för att kunna döda dem, och dessa ska testas på patienter redan under nästa år. Dessutom har vi gjort framsteg med s.k. CAR T-celler, som är immunförsvarsceller som modifierats så att de känner igen cancerceller, och som därmed kan döda dem.

Projektet utnyttjar högavancerad ingenjörskonst för att vidareutveckla CAR T-celler, som redan används för behandling för vissa typer av cancer, för att kunna slås på och av under pågående behandling. Därigenom möjliggörs reglering så att man får en avvägd effekt samtidigt som bieffekter kan kontrolleras.

Vidare har L2 projektet även identifierat nya behandlingsformer för bröstcancer som nu undersöks vidare. Ett program handlar om att påverka bindväven så att tumören blir mottaglig för befintliga behandlingar, och en annan handlar om att bröstcancer kan vara mottaglig för behandlingsmetoder som idag används för prostatacancer.

Vi har även sett att neurologisk signalering påverkar tumörer, och undersöker detta vidare för att kunna utveckla helt nya former av behandlingar. Sammantaget har vi gjort stora framsteg inom både hematologiska och solida cancerformer, och våra fynd utvecklas nu vidare för att ta fram nya former av effektiva cancerbehandlingar.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr