Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Parkapp

Parkinsons sjukdom (Parkinson’s Disease – PD) är en kronisk neurologisk sjukdom som kännetecknas av motoriska symtom som långsamma rörelser och icke-motoriska symtom som depression och kognitiva förändringar. 2030 förväntas 9 miljoner fall av PD i världen. Idag baseras diagnos och bedömning av PD främst på kliniska kriterier som är subjektiva, oregelbundna och inte alltid tillförlitliga.

Användning av smartphones är ett sätt för forskare att genomföra experiment och samla in kompletterande data till kliniska bedömningar med hjälp av billig teknologi som även gör det möjligt för patienter att delta på distans från sina hem. Sensorer inbäddade i smartphones erbjuder möjligheter att identifiera symptom av PD på ett objektivt och tillförlitligt sätt. Projektets mål är att utveckla ett digitalt verktyg för kontinuerliga hälsomätningar med multidimensionell fjärrdiagnostik av PD-patienter. Vanliga smartphones och smarta klockor kommer att användas för datainsamling från patienter. Algoritmer utvecklas för att översätta data till kliniskt värdefulla indikatorer vilka görs tillgängliga för klinisk personal via en webbsida. Forskningen leds av Malmö Universitet och genomförs i samarbete med University of Edinburgh och Karolinska Institutet.

Projektet avser visa att denna teknologi är användbar och har hög acceptans bland patienter såväl som klinisk personal. Vidare studier förväntas behövas efter projektets avslut för att säkerställa ett robust system som kan skalas upp till större patientgrupper. Projekt har potential att leda till ett system för monitorering av PD i hemmamiljöer för klinisk praktik i Sverige.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr