Utveckling av aktiva förpackningslösningar för bladgrönsaker med hjälp av biologisk kontroll för att minska risken för livsmedelsburna sjukdomar och förlänga hållbarheten (acronym: VivoPak-ForHealth)

Färdigsköljda salladsmixer är bekväma produkter som underlättar konsumentens möjligheter att på ett enkelt sätt äta mer grönt. Dessa produkter har ökat lavinartat i popularitet det senaste årtiondet, men tyvärr har även antalet fall av matförgiftning relaterat till dessa ökat. Trots förebyggande åtgärder är det mycket lätt att få in oönskade bakterier under produktionsprocessen. Biologisk kontroll är ett koncept där bl a så kallade ”goda” mikroorganismer används för att motverka ”elaka”, sjukdomsframkallande mikroorganismer. Att använda biologisk kontroll för att motverka sjukdomsframkallande bakterier för människor är ett relativt outforskat område. Målet med projektet VivoPak-ForHealth är att utveckla en förpackning där goda bakterier appliceras i förpackningsmaterialet under produktion. Genom detta kan salladens hållbarhet förlängas och risken för matförgiftning minskas.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr