Mats Paulssons Stiftelse

Lund Melanoma Study Group – BioMEL biobank

BioMEL är Lund Melanoma Study Groups (LMSG)s biobank som prospektivt samlar tumörbiopsier och blod med tillhörande klinisk/patologisk information/ från alla melanom för koppling till molekylärbiologin. LMSG är en multidisciplinär forskargrupp med kirurger, onkologer, patologer, hudläkare, epidemiologer och molekylärbiologer kring melanom, den maligna sjukdom som fortsätter att öka mest av alla i Sverige.

Ett flertal avhandlingar med fokus på UV-ljusets betydelse har presenterats. Solariernas skadliga roll har fastslagits via MISS-kohorten där 40 000 kvinnor följts i 30 år. Gruppen var först att beskriva den unika svenska foundermutation CDKN2A, innebärande en 70 % risk att utveckla melanom och som saknar specifik fenotyp (kliniskt bild). Via internationellt samarbete i GenoMEL ( EU-stöd) har ytterligare melanomgener av betydelse kartlagts. En aktivering av pigmenterings- och proliferativa gener ger sämre prognos medan aktivitet i immunmodulerande gener förbättrar prognosen.

Biobanken ger möjlighet att studera utveckling från godartat nevus till invasivt melanom då biopsier från primära melanom ingår i BioMEL. Studier av de nya revolutionerande behandlingarna av spritt sjukdom med BRAF-hämmare och immunmodulatorer sker. Ett omfattande fotobibliotek av biopserade melanom ligger i databasen för möjlighet till koppling av dermatoskopi/bild kopplat mot patologi/molekylärbiologiska fynd.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr