Hur den mitochondriala spänningsberoende anjonkanalen-1 (VDAC1) bidrar till diabetiska hjärt-och njurkomplikationer

Claes Wollheim
Albert Salehi

Typ 2 diabetes drabbar allt fler individer både i Sverige och resten av världen. Den snabba ökningen av diabetes har också stora konsekvenser, då sjukdomen medför grava följdåkommor (kardiovaskulära, stroke och njurkomplikationer), vilket leder till en sämre livskvalitet samt kortare livslängd. Över 500 000 människor är drabbade av typ 2 diabetes i Sverige idag. Nästan lika många individer har prediabetes, förstadiet till diabetes och riskerar att utveckla sjukdomen inom 5-10 år om inget förebyggande görs. Detta projekt fokuserar på den cellulära mekanismen som leder till hjärt-och njurkomplikationerna.

Forskarna vid Lunds Universitets Diabetes Center i Malmö har nyligen klarlagt hur förändringar i den mitochondriala spänningsberoende anjonkanalen-1 (VDAC1) leder till hämning av insulinsekretionen. De ämnar nu utvidga sina studier till organkomplikationerna i hjärta och njure. Tidigare resultat som visat sänkning av förhöjt blodsockervid behandling av diabetiska möss med en VDAC1-hämmande substans, behöver utvidgas till de allvarliga diabetiska organkomplikationerna. I ett längre perspektiv syftar projektet till förbättrad behandling av Typ 2 diabetes samt bromsning av kardiovaskulära och njurkomplikationerna med ökad livskvalitet och ett längre liv för människor som drabbats av diabetes.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr