Tystad stamcellsterapi för att behandla lungskada och minska avstötning och överlevnad efter transplantation

Franziska Olm, Sandra Lindstedt

Organtransplantation är det enda behandlingsalternativet mot svår lungsjukdom i slutstadiet. Lungtransplantation står dock inför två olösta utmaningar; bristen på vitala donatorlungor och risken för avstötning av organet hos mottagaren. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utveckla en stamcellsterapi för att behandla skadade donatorlungor och minska förekomsten av tidig avstötning hos transplantatmottagaren. Projekt har en hög innovationspotential eftersom det kan introducera en hel grupp av nya lungor för transplantation och innebär banbrytande utveckling av nya terapier. Effekten blir ökad organtillgänglighet, minskad tidig avstötning, färre dödsfall och lägre relaterade sjukvårdskostnader.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr