Better You & Me

Projektets ” Better You & Me ” målsättning är att erbjuda nödvändigt psykosocialt stöd till människor som har flytt undan kriget i Ukraina och nu befinner sig i Sverige. Genom att tillhandahålla professionell psykologisk hjälp och behandling för att tackla de djupgående trauman som flyktingarna har upplevt, strävar projektet efter att lindra deras psykiska påfrestningar och stödja deras återhämtning och integration i det svenska samhället.

Syftet med projektet är att erbjuda en trygg och stödjande miljö där flyktingarna kan bearbeta och hantera sina upplevelser från kriget. Genom individuella samtal och gruppaktiviteter kommer de att få möjlighet att utforska sina känslomässiga utmaningar och utveckla verktyg för att hantera stress, ångest och depression. Projektet strävar efter att främja deras psykiska välbefinnande och hjälpa dem att återfå en känsla av normalitet och kontroll över sina liv.

En viktig aspekt av projektet är att erbjuda tillgång till erfarna och kvalificerade psykologer som talar ukrainska/ryska . Genom regelbundna sessioner kan flyktingarna få individanpassad vård och behandling som är skräddarsydd för deras specifika behov.

Projektet kommer också att organisera gruppaktiviteter och workshops som främjar gemenskap och samhörighet bland flyktingarna. Genom att delta i dessa aktiviteter kan de dela sina erfarenheter, lära sig att stödja varandra och känna sig mindre isolerade. Detta kan bidra till att öka deras känsla av samhörighet med det svenska samhället och underlätta deras integration.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr