VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

Johan Flygare

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) är ett samlingsnamn för biologiska läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener som erbjuder nya typer av behandlingar. Framtagning av ATMPs innefattar ofta överföring av genetiskt material med hjälp av virala vektorer. Kommersiell användning av virala vektorer är dock förknippat med restriktiva användarlicenser och höga kostnader, vilket är en betydande utmaning vid överföring av akademisk ATMP-forskning till kliniken. Därför skapar nu forskare från Lunds universitet VectorUnbound, en plattform som erbjuder lättillgängliga vektorer med tydliga äganderättigheter, vilket förenklar vägen till marknaden. VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr