Mats Paulssons stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

 

 

 

 

 

Stiftelsen  har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

 

Stiftelsen grundades 2011 genom en privat donation från Mats Paulsson, vilket blev avgörande för etableringen av Medicon Village och övertagandet av AstraZenecas lokaler i Lund. Stiftelsen är ägare till Medicon Village som erbjuder en unik miljö för Life Science genom att integrera forskning, innovation och företagande. Modellen är att avkastning på stiftelsens kapital tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village går tillbaka till forskning.

 

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Totalt utdelat sedan start:

42 065 433 kr

Utdelat under 2019: 12 000 000 kr

Beviljade anslag

Nanotrådsmembraner med låg kostnad för högkänslig detektion av biomarkörer

En metod för att tidigt och med precision diagnosticera cancer är att identifiera biomarkörer (proteiner eller DNA molekyler) i patientens blod.

Professor Heiner Linke, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Högt DNA tryck i en Herpesvirus kapsid – ett banbrytande läkemedelsmål för antivirala behandlingar

Forskarna upptäckte en ny verkningsmekanism för att behandla herpesvirus som infekterar både människor och djur.

Filosofie doktor Alex Evilevitch, Medicinska fakulteten, Lunds Universitetet
2 000 000 kr
16 juli 2020
Stiftelsen i fokus i lekfulla poddar om när Lund får sitt första Nobelpris

Jan Nilsson styrelseledamot i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande berättar om stiftelsens bakgrund och syfte och ger tillsammans med Göran B. Jönsson, forskare och mottagare av anslag från Mats Paulssonstiftelserna, några ledtrådar om vad som krävs på vägen mot ett Nobelpris.

13 februari 2020
Donationer möjliggör kartläggning av tumörers genetiska uttryck och utveckling

Kartläggning av cancercellers genetiska uttryck och utveckling står i fokus för Sara Eks, Lisa Rydéns och Ramin Massoumis forskning.

09 december 2019
Mats Paulssonstiftelserna anslår 22 miljoner kronor till forskning inom Life Science

Nya metoder för behandling av cancer, blodbrist och herpesvirus, nya tekniker för kartläggning av gener och upptäckt av sårinfektioner och ett växtbaserat järntillskott.

Ansök

E-ansökan

Mats Paulssons Stiftelse

Styrelsemedlemmar

Göran Grosskopf

Ordförande

Mats Paulsson

Vice ordförande

Anders Sundström

Ledamot

Thomas Laurell

Ledamot

Jan Nilsson

Ledamot

Fotografer: Mette Ottosson, m fl

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018