Mats Paulssons stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

 

 

 

 

 

Stiftelsen  har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

 

Stiftelsen grundades 2011 genom en privat donation från Mats Paulsson, vilket blev avgörande för etableringen av Medicon Village och övertagandet av AstraZenecas lokaler i Lund. Stiftelsen är ägare till Medicon Village som erbjuder en unik miljö för Life Science genom att integrera forskning, innovation och företagande. Modellen är att avkastning på stiftelsens kapital tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village går tillbaka till forskning.

 

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Totalt utdelat sedan start:

54 065 000 kr

Utdelat under 2020: 12 000 000 kr

Beviljade anslag

Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt

En ny billig, snabb, strålnings- och kontrastfri ultraljudsmetod

Isabel Gonçalves, Professor, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Omprogrammering av celler för immunoterapi mot cancer

Projektets målsättning är en helt individanpassad terapi som förhindrar att cancertumörer undgår immunförsvarets skyddande effekter.

Filipe Pereira, universitetslektor, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Nya adjuvant för nästa generations cancer-vaccin

Förhoppningen är att på sikt kunna utveckla ett effektivt vaccin som snabbt och enkelt kan anpassas efter varje individ.

Kristian Riesbeck, Professor, överläkare Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr
07 maj 2021
Melanoma Monday 13 maj: Lund Melanoma Study Group om sin forskning runt en prick.

I Sverige drabbas drygt 4 500 personer varje år av malignt melanom. Sjukdomen är den allvarligaste formen av hudcancer och antalet fall ökar för varje år. Melanoma Monday som infaller den första måndagen i maj, vill öka medvetenheten om att regelbundet undersöka sina leverfläckar för att kunna upptäcka hudcancer i ett tidigt skede. – ­Solskyddskrämer […]

29 mars 2021
Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2021

Inbjudan att ansöka om anslag under 2021 har nu gått ut till Medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och till Malmö universitet. Ansökningarna ska avse akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning inom ramen för sådana projekt.

09 december 2020
Mats Paulssonstiftelserna anslår 20,7 miljoner kronor till forskning inom medicin och Life Science

Att skapa förutsättningar för vetenskaplig forskning och möjliggöra för nya projekt att starta är idag en viktig angelägenhet. Årets forskningsanslag från Mats Paulssonstiftelserna går till tio forskningsprojekt som har sin bas i Lund och Malmö, alla med syfte att åstadkomma bättre villkor för människors hälsa och liv.

Ansök

E-ansökan

Mats Paulssons Stiftelse

Styrelsemedlemmar

Göran Grosskopf

Ordförande

Mats Paulsson

Vice ordförande

Anders Sundström

Ledamot

Thomas Laurell

Ledamot

Jan Nilsson

Ledamot

Fotografer: Mette Ottosson, m fl

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018