Mats Paulssons stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

 

 

 

 

 

Stiftelsen  har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

 

Stiftelsen grundades 2011 genom en privat donation från Mats Paulsson, vilket blev avgörande för etableringen av Medicon Village och övertagandet av AstraZenecas lokaler i Lund. Stiftelsen är ägare till Medicon Village som erbjuder en unik miljö för Life Science genom att integrera forskning, innovation och företagande. Modellen är att avkastning på stiftelsens kapital tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village går tillbaka till forskning.

 

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Totalt utdelat sedan start:

99 565 000 kr

Utdelat under 2023: 16 000 000 kr

Beviljade anslag

Nästa generationens organs-on-a-chip

Projektet syftar till att utveckla ett fristående organs-on-a-chip-system, ett fluidiktsystem med integrerad mikromiljökontroll, för bred användning.

Maria Antfolk, biträdande lektor, Biomedicinsk Teknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Tystad stamcellsterapi för att behandla lungskada och minska avstötning och överlevnad efter transplantation

Övergripande syfte är att utveckla en stamcellsterapi för att behandla skadade donatorlungor och minska förekomsten av tidig avstötning hos transplantatmottagaren.

Sandra Lindstedt, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Omprogrammering av hudceller till hjärnceller – Ger bättre modeller av Alzheimers sjukdom

Det övergripande målet är att generera nya bättre cellbaserade modeller av Alzheimers sjukdom för att mer effektivt kunna utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder.

Henrik Ahlenius, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr
11 mars 2024
Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2024

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning inom life science. Sedan 2019 prioriteras stöd till forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid. Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 69,2 miljoner kronor i anslag till 33 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet. Med ovan nämnda inriktning […]

01 mars 2024
Help Ukraine Gothenburg

Mats Paulssons Stiftelse beviljade under 2023 anslag till Help Ukraine Gothenburg och deras projekt Better You & Me. Projektets målsättning är att erbjuda nödvändigt psykosocialt stöd till människor som har flytt undan kriget i Ukraina och nu befinner sig i Sverige. Genom att tillhandahålla professionell psykologisk hjälp och behandling för att tackla de djupgående trauman […]

20 december 2023
Göran Jönsson – Årets cancerforskare 2023

Professor Göran Jönsson har tilldelats Cancerfondens utmärkelse ”Årets cancerforskare 2023”. För sitt framgångsrika forskningsarbete inom immunterapi för hudcancer. 2016 erhöll Göran Jönsson ett anslag från Stefan Paulssons cancerfond som blev betydelsefullt för hans fortsatta verksamhet. Sedan dess har samtliga Mats Paulssonstiftelser vid flera tillfällen stöttat Göran och hans forskarkollegor i Lund Melanoma Study Group. Häromdagen […]

Ansök

E-ansökan

Mats Paulssons Stiftelse

Styrelsemedlemmar

Göran Grosskopf

Ordförande

Mats Paulsson

Vice ordförande

Anders Sundström

Ledamot

Thomas Laurell

Ledamot

Jan Nilsson

Ledamot

Fotografer: Mette Ottosson, m fl

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022
Revisionsberättlese 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018