Mats Paulssons stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

 

 

 

 

 

Stiftelsen  har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

 

Stiftelsen grundades 2011 genom en privat donation från Mats Paulsson, vilket blev avgörande för etableringen av Medicon Village och övertagandet av AstraZenecas lokaler i Lund. Stiftelsen är ägare till Medicon Village som erbjuder en unik miljö för Life Science genom att integrera forskning, innovation och företagande. Modellen är att avkastning på stiftelsens kapital tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village går tillbaka till forskning.

 

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Totalt utdelat sedan start:

83 565 000 kr

Utdelat under 2022: 15 900 000 kr

Beviljade anslag

Nästa generationens organs-on-a-chip

Projektet syftar till att utveckla ett fristående organs-on-a-chip-system, ett fluidiktsystem med integrerad mikromiljökontroll, för bred användning.

Maria Antfolk, biträdande lektor, Biomedicinsk Teknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Tystad stamcellsterapi för att behandla lungskada och minska avstötning och överlevnad efter transplantation

Övergripande syfte är att utveckla en stamcellsterapi för att behandla skadade donatorlungor och minska förekomsten av tidig avstötning hos transplantatmottagaren.

Sandra Lindstedt, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr

Omprogrammering av hudceller till hjärnceller – Ger bättre modeller av Alzheimers sjukdom

Det övergripande målet är att generera nya bättre cellbaserade modeller av Alzheimers sjukdom för att mer effektivt kunna utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder.

Henrik Ahlenius, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 000 000 kr
19 september 2023
Official announcement of donation recipients for 2023, Wednesday 1 November

Mats Paulssonstiftelserna and Medicon Village cordially invite you to join us to celebrate the announcement of this year’s donation recipients, who will be awarded grants by the Mats Paulsson Foundation for Research, Innovation and Societal Development. Sign up here Program Moderator: Sarah Lidé, Deputy CEO, Medicon Village Innovation AB. 14.00-14.30 Registration and mingle 14.30-14.35 Welcome and […]

10 mars 2023
Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2023

Inbjudan att ansöka om anslag under 2023 har nu gått ut till Medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och till Malmö universitet. Ansökningarna ska avse forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid. Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 53,2 miljoner kronor i anslag till 27 forskningsprojekt av denna typ vid […]

25 november 2022
Stiftelser bakom Medicon Village anslår 25,7 mkr till forskning inom Life Science i Malmö/Lund

När PEAB-grundaren Mats Paulsson för tio år sedan skapade forskningsbyn Medicon Village var det med en ny stiftelse som ägare. Stiftelsens ändamål är att främja forskning inom Life Science med syfte att åstadkomma bättre villkor för människors hälsa och liv. För 2022 har denna och två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson beslutat dela ut […]

Ansök

E-ansökan

Mats Paulssons Stiftelse

Styrelsemedlemmar

Göran Grosskopf

Ordförande

Mats Paulsson

Vice ordförande

Anders Sundström

Ledamot

Thomas Laurell

Ledamot

Jan Nilsson

Ledamot

Fotografer: Mette Ottosson, m fl

Årsredovisningar

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018