Forget Diabetes

 

 

 

 

 

 

 

Projektet Forget Diabetes har under åren 2017-2020 drivits som ett insamlingsprojekt inom ramen för Insamlingsstiftelsen Forget. Projektet har huvudsakligen genomförts till förmån för forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes. DiabetesNinja, en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola med syfte att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes har även tagit del av insamlade medel för utveckling och lansering.

 

Under 2020 avslutas Forget Diabetes som insamlingsprojekt. Från och med 2021 inrättas Forget Diabetes som en delinriktning inom Mats Paulssons stiftelse. Inriktningen syftar till att stödja vetenskaplig forskning, innovationer och övriga initiativ som:

  • Verkar för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomar
  • Förebygger och förhindrar utveckling av sjukdom
  • Underlättar och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen

Ansökningar om anslag inom ramen för inriktningen görs via ansökningsmodulen på denna hemsida (knappen E-ansökan).

Totalt utdelat i projektet sedan start:

8 610 000 kr

Utdelat under 2020: 430 000 kr

Beviljade anslag

Nya anti-diabetiska små molekyler för prevention och behandling av typ 2 diabetes och dess organkomplikationer

Undersökningen av VDAC1 i andra organ är av stor betydelse ur läkemedelsutvecklingssynpunkt

Albert Salehi och Claes Wollheim, Lunds universitet, Kliniska vetenskaper, Malmö
430 000 kr

DiabetesNinja

För utveckling och lansering av DiabetesNinja, en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes.

Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes
1 280 000 kr

Forget Diabetes

Forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Albert Sahlehi, Claes Wollheim, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 200 000 kr