Forget Diabetes

 

 

 

 

 

 

 

Projektet Forget Diabetes har under åren 2017-2020 drivits som ett insamlingsprojekt inom ramen för Insamlingsstiftelsen Forget. Projektet har huvudsakligen genomförts till förmån för forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes. DiabetesNinja, en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola med syfte att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes har även tagit del av insamlade medel för utveckling och lansering.

 

Under 2020 avslutas Forget Diabetes som insamlingsprojekt. Förhoppningen är att Projekt Forget Diabetes ska kunna få fortsatt stöd via anslag inom ramen för Mats Paulssons stiftelser.

Totalt utdelat i projektet sedan start:

8 180 000 kr

Utdelat under 2019: 3 200 000 kr

Beviljade anslag

Forget Diabetes

Forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Albert Sahlehi, Claes Wollheim, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
3 200 000 kr

Forget Diabetes

Forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Albert Sahlehi, Claes Wollheim, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 200 000 kr

DiabetesNinja

För utveckling och lansering av DiabetesNinja, en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes.

Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes
1 280 000 kr