Stefan Paulssons Cancerfond

 

 

 

 

 

Stiftelsen har som ändamål att främja vård och stöd åt cancersjuka, att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar samt därmed jämställda ändamål.

 

Stiftelsen grundades 2008 till minne av Stefan Paulsson. Tack vare gåvor och donationer som inkommit till Stiftelsen under åren har Stiftelsen kunnat dela ut anslag till forskningsprojekt kopplade till olika cancerformer samt till projekt för familjer som lever med cancersjukdom.

 

Stiftelsen äger Stefans Stuga i Sälen, där familjer som drabbats av cancer kan få en chans att koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans. Stefans Stuga är resultatet av många människors och företags engagemang, alla med en gemensam vilja att bidra till en plats för positiva upplevelser och goda minnen.

Totalt utdelat sedan start:

6 996 000 kr

Utdelat under 2023: 550 000 kr

Stefans Stuga

Läs mer om verksamheten i Stefans Stuga i Sälen

Stefans Stuga

Beviljade anslag

Advancing Innovative Cancer Therapies

Projektet har gjort stora framsteg, både inom hematologiska och solida cancerformer. Fynden utvecklas nu vidare för att ta fram nya former av effektiva cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
400 000 kr

Lund Melanoma Study Group – BioMEL biobank

BioMEL är Lund Melanoma Study Groups biobank som prospektivt samlar tumörbiopsier och blod från melanompatienter

Christian Ingvar, Seniorprofessor, Kirurgi, Lunds universitet
300 000 kr

Superhjältar mot cancer

Superhjältar mot cancer skänker glädje och hopp till utsatta barn vid barnsjukhus.

Superhjältar mot Cancer, Göteborg
50 000 kr
11 mars 2024
Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2024

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning inom life science. Sedan 2019 prioriteras stöd till forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid. Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 69,2 miljoner kronor i anslag till 33 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet. Med ovan nämnda inriktning […]

01 mars 2024
Help Ukraine Gothenburg

Mats Paulssons Stiftelse beviljade under 2023 anslag till Help Ukraine Gothenburg och deras projekt Better You & Me. Projektets målsättning är att erbjuda nödvändigt psykosocialt stöd till människor som har flytt undan kriget i Ukraina och nu befinner sig i Sverige. Genom att tillhandahålla professionell psykologisk hjälp och behandling för att tackla de djupgående trauman […]

20 december 2023
Göran Jönsson – Årets cancerforskare 2023

Professor Göran Jönsson har tilldelats Cancerfondens utmärkelse ”Årets cancerforskare 2023”. För sitt framgångsrika forskningsarbete inom immunterapi för hudcancer. 2016 erhöll Göran Jönsson ett anslag från Stefan Paulssons cancerfond som blev betydelsefullt för hans fortsatta verksamhet. Sedan dess har samtliga Mats Paulssonstiftelser vid flera tillfällen stöttat Göran och hans forskarkollegor i Lund Melanoma Study Group. Häromdagen […]

Ansök

E-ansökan

Mats Paulssons Stiftelse

Styrelsemedlemmar

Göran Grosskopf

Ordförande

Mats Paulsson

Ledamot

Anita Paulsson

Ledamot

Maja Paulsson

Ledamot

Fredrik Paulsson

Ledamot

Fotograf: Mette Ottosson

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018