Mats Paulssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård av äldre eller sjuka personer, främja barn och ungdomars vård och fostran särskilt genom åtgärder till förebyggande av brottslighet och drogmissbruk, samt främja konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål.

 

Stiftelsen grundades 2003 och har sedan dess stöttat ett 100-tal projekt kopplade till bland annat barn- och ungdomsverksamhet, idrottsföreningar, kultur, funktionsvariationer, palliativ vård samt forskning inom områden för psykisk ohälsa, cancer och diabetes.

Totalt utdelat sedan start:

103 914 000 kr

Utdelat under 2023: 11 165 000 kr

Beviljade anslag

Advancing Innovative Cancer Therapies

Projektet har gjort stora framsteg, både inom hematologiska och solida cancerformer. Fynden utvecklas nu vidare för att ta fram nya former av effektiva cancerbehandlingar.

Professorerna Carl Borrebaeck vid Lunds universitet, George Coukos vid University of Lausanne, Douglas Hanahan vid Swiss Federal Institute of Technology Lausanne och Kristian Pietras vid Lunds universitet.
8 700 000 kr

Hur den mitochondriala spänningsberoende anjonkanalen-1 (VDAC1) bidrar till diabetiska hjärt-och njurkomplikationer

I ett längre perspektiv syftar projektet till förbättrad behandling av Typ 2 diabetes samt bromsning av kardiovaskulära och njurkomplikationer.

Albert Salehi, docent, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
2 236 000 kr

Modernisering av planskötsel

Bidrag i syfte att säkerställa fortsatt barn- och ungdomsverksamhet.

Västra Karups IF
75 000 kr
11 mars 2024
Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2024

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning inom life science. Sedan 2019 prioriteras stöd till forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid. Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 69,2 miljoner kronor i anslag till 33 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet. Med ovan nämnda inriktning […]

01 mars 2024
Help Ukraine Gothenburg

Mats Paulssons Stiftelse beviljade under 2023 anslag till Help Ukraine Gothenburg och deras projekt Better You & Me. Projektets målsättning är att erbjuda nödvändigt psykosocialt stöd till människor som har flytt undan kriget i Ukraina och nu befinner sig i Sverige. Genom att tillhandahålla professionell psykologisk hjälp och behandling för att tackla de djupgående trauman […]

20 december 2023
Göran Jönsson – Årets cancerforskare 2023

Professor Göran Jönsson har tilldelats Cancerfondens utmärkelse ”Årets cancerforskare 2023”. För sitt framgångsrika forskningsarbete inom immunterapi för hudcancer. 2016 erhöll Göran Jönsson ett anslag från Stefan Paulssons cancerfond som blev betydelsefullt för hans fortsatta verksamhet. Sedan dess har samtliga Mats Paulssonstiftelser vid flera tillfällen stöttat Göran och hans forskarkollegor i Lund Melanoma Study Group. Häromdagen […]

Ansök

E-ansökan

Mats Paulssons Stiftelse

Styrelsemedlemmar

Mats Paulsson

Ordförande

Göran Grosskopf

Ledamot

Fredrik Paulsson

Ledamot

Bengt Johansson

Ledamot

Anders Sundström

Ledamot

Fotograf: Mette Ottosson

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018