30 april 2024

Mats Paulssonstiftelserna dubblerar årets anslag – 50 mkr till aktiviteter som skapar värden för människors hälsa och bidrar till ett bättre liv

Den 1 maj fyller Mats Paulsson 80 år. För att hedra grundaren av stiftelserna på hans födelsedag har styrelsen för Mats Paulssonstiftelserna beslutat att dubbla donationsanslaget i år till 50 miljoner kronor.

Mats Paulssonstiftelserna utgörs av tre separata stiftelser: Mats Paulssons stiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond

  • Min pappa har alltid haft och har ett brett samhällsengagemang och intresse för människors väl. Därför är syftet med stiftelserna att rikta stöd till allmännyttiga initiativ som bidrar till utveckling och förändring, däribland cancerrehabilitering genom Stefans Stuga i Sälen och satsningen på forskningsparken Medicon Village. Det känns väldigt bra att vi i år, för att fira honom, dubblar anslaget till donationerna, säger Fredrik Paulsson, styrelseledamot för Mats Paulssonstiftelserna.

Varje stiftelse har en egen ändamålsformulering som anger vilka områden stiftelsen ska främja. Sammantaget ger dessa ändamål Mats Paulssonstiftelserna möjligheter att genom anslag stödja bland annat vetenskaplig forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet, kultur och andra typer av aktiviteter som direkt eller indirekt skapar värden för människors hälsa och bidrar till ett bättre liv.

  • Det finns till exempel cirka 200 olika cancersjukdomar och forskningen rör sig snabbt framåt. Att kunna vara med och bidra till den forskningen är viktigt för oss. Exempelvis vill vi gärna ha ansökningar inom Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), som är ett samlingsnamn för biologiska läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener som erbjuder nya typer av cancerbehandlingar. Det kommer att vara ett fortsatt prioriterat forskningsområde för oss, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssonstiftelserna.

Här följer några exempel på ytterligare områden som stiftelserna avser att särskilt stötta:

  • Forskning om Life Science och cancer. Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, har beslutat dela ut 16 mkr till projekt som främjar forskning inom medicin och andra livsvetenskaper (Life Science). Stiftelsen kommer även att dela ut 15 mkr till L2 Cancer Bridge programmet, som är ett framgångsrikt samarbete mellan Lunds Universitet och Swiss Cancer Center Leman.
  • Forskning om Alzheimers sjukdom. Demens är av världshälsoorganisationen WHO klassad som en folksjukdom. I dag är ca 160 000 människor i Sverige drabbade av någon demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Mats Paulssons stiftelse har i år därför beslutat att dela ut 10 mkr till forskning som kan bidra till att få fram bromsmediciner och botande läkemedel.
  • Andra specialiserade initiativ. Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond kommer att dela ut 9 mkr till projekt, som på andra sätt främjar vård och stöd åt cancersjuka samt till initiativ inom psykisk ohälsa, barn- och ungdomsverksamhet mm