Information om ansökan

Övergripande

Ändamålet för ansökan

På denna webbplats kan ansökan om anslag lämnas för projekt som ligger inom ramen för de ändamål som nedanstående Mats Paulssonstiftelser främjar. Projektet kan matcha en eller flera stiftelsers ändamål och den som ansöker behöver inte själv välja stiftelse för ansökan.

 

Ändamålen

Mats Paulssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård av äldre eller sjuka personer, främja barn och ungdomars vård och fostran särskilt genom åtgärder till förebyggande av brottslighet och drogmissbruk, samt främja konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål.

 

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

 

Stefan Paulssons cancerfond

Stiftelsen har som ändamål att främja vård och stöd åt cancersjuka, att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar samt därmed jämställda ändamål.

 

Vem kan ansöka

Mottagare av anslag kan vara ideella organisationer, lärosäten och i vissa fall kommuner och regioner/landsting. Stiftelserna kan inte ta emot ansökningar från eller bevilja anslag till enskilda individer/privatpersoner eller rörelsedrivande organisationer (företag).

 

 

Vetenskaplig forskning eller Övriga anslag

Ansökningsinstruktionerna ser olika ut beroende på om projektet avser Vetenskaplig forskning eller tillhör kategorin Övriga anslag.

 

 

Nedan kommer du vidare till instruktionerna för respektive kategori och till ansökan:

Vetenskaplig forskning

Till information och ansökan