11 mars 2024

Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2024

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning inom life science. Sedan 2019 prioriteras stöd till forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid.

Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 69,2 miljoner kronor i anslag till 33 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Med ovan nämnda inriktning bjuder Stiftelsen under 2024 in Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö universitet att prioritera ansökningar inom följande projektslag:

  • Innovativa forskningsprojekt inom life science
  • Innovativa forskningsprojekt specifikt inom ATMP och/eller cancersjukdom
  • Utrustning som är kritisk för genomförandet av specifika innovativa forskningsprojekt inom life science.
Till fullständig ansökningsinformation