01 mars 2024

Help Ukraine Gothenburg

Mats Paulssons Stiftelse beviljade under 2023 anslag till Help Ukraine Gothenburg och deras projekt Better You & Me. Projektets målsättning är att erbjuda nödvändigt psykosocialt stöd till människor som har flytt undan kriget i Ukraina och nu befinner sig i Sverige. Genom att tillhandahålla professionell psykologisk hjälp och behandling för att tackla de djupgående trauman som flyktingarna har upplevt, strävar projektet efter att lindra deras psykiska påfrestningar och stödja deras återhämtning och integration i det svenska samhället.

Läs mer om projektet