10 mars 2023

Inbjudan att ansöka om anslag till innovativa forskningsprojekt inom Life Science under 2023

Inbjudan att ansöka om anslag under 2023 har nu gått ut till Medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och till Malmö universitet. Ansökningarna ska avse forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid.

Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 53,2 miljoner kronor i anslag till 27 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Stiftelsen bjuder under 2023 in Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet att prioritera ansökningar inom följande projektslag:

  • Innovativa forskningsprojekt inom life science
  • Innovativa forskningsprojekt specifikt inom ATMP och/eller cancersjukdom
  • Utrustning i innovativa forskningsprojekt inom life science
Till fullständig ansökningsinformation