20 december 2023

Göran Jönsson – Årets cancerforskare 2023

Professor Göran Jönsson har tilldelats Cancerfondens utmärkelse ”Årets cancerforskare 2023”. För sitt framgångsrika forskningsarbete inom immunterapi för hudcancer. 2016 erhöll Göran Jönsson ett anslag från Stefan Paulssons cancerfond som blev betydelsefullt för hans fortsatta verksamhet. Sedan dess har samtliga Mats Paulssonstiftelser vid flera tillfällen stöttat Göran och hans forskarkollegor i Lund Melanoma Study Group.

Häromdagen fick vi ett brev:

Tack för viktigt stöd som för forskningen kring cancer framåt

Jag vill rikta ett stort tack till alla som donerar medel till Stefan Paulssons cancerfond.

År 2023 blev jag vald till årets cancerforskare i Sverige efter våra fynd som identifierar patienter som har nytta av en ny typ av cancerbehandling, immunterapi. Vid immunterapi tar man nytta av kroppens egna immunförsvar för att bekämpa cancern. Vid aggressiv hudcancer, malignt melanom, har denna behandling visats vara väldigt effektiv. Inte alla patienter har nytta av immunterapi behandling och i vår forskning har vi hittat en viktig pusselbit till varför ca hälften av melanom patienter med spridd sjukdom har nytta av immunterapi. Vårt mål framåt är att alla patienter ska ha nytta av sin cancerbehandling och där tror vi immunterapi kommer spela en viktig roll.

Jag erhöll ett viktigt anslag år 2016 från Stefan Paulssons cancerfond som var en viktig grund till den framgångsrika verksamheten vi nu bedriver. Dessa anslag är viktiga och betyder mer än vad varje individuell givare förstår.

Med dessa ord vill jag ännu en gång säga varmt tack.

Bästa hälsningar,

Göran

Göran Jönsson, Professor
Avd. för Onkologi, Medicon Village
Medicinska Fakulteten
Lunds Universitet 

Läs mer om forskningen