07 maj 2021

Melanoma Monday 13 maj: Lund Melanoma Study Group om sin forskning runt en prick.

I Sverige drabbas drygt 4 500 personer varje år av malignt melanom. Sjukdomen är den allvarligaste formen av hudcancer och antalet fall ökar för varje år. Melanoma Monday som infaller den första måndagen i maj, vill öka medvetenheten om att regelbundet undersöka sina leverfläckar för att kunna upptäcka hudcancer i ett tidigt skede.

– ­Solskyddskrämer ger ett falskt skydd och man är därför ofta ute längre i solen än man bör. Det är bättre att skydda sig med hjälp av kläder – det är både säkrare och billigare, säger Christian Ingvar, seniorprofessor i kirurgi, Lunds universitet.

Hans forskargrupp, Lund Melanoma Study Group, har genom donation från Mats Paulssons stiftelse, kunnat bygga upp och driva BioMEL, den biobank där primärtumörer, metastaser och blod samlats in från hela södra sjukvårdsregionen. Mikroskopisk information från patologen kopplas därefter ihop med Information från patientenkäter där man har kartlagt melanompatienternas resor, solvanor, läkemedelsrecept med mera. Proverna och informationen utgör en utgångspunkt för Göran Jönsson, professor och forskare vid Lunds universitet med sitt säte på Medicon Village:

– Vi tittar på hur tumören interagerar med immunförsvarets celler för att på så sätt förutspå vilka patienter som kommer att svara bra på behandling. Vissa melanom har nämligen egenskaper som gör att de lyckas undvika det egna immunförsvaret, vilket innebär att prognosen för patienten självklart blir sämre, säger Göran Jönsson.

Under det senaste decenniet har immunterapi utvecklats för patienter med malignt melanom. Terapin stärker immunförsvaret så att det kan oskadliggöra cancercellerna och är idag standardbehandling för spridd hudcancer. Men alla patienter blir inte hjälpta och därför pågår forskning för att bättre förstå biologin bakom sjukdomen och och hur terapin kan bli mer effektiv.

Nyligen hittade Göran Jönssons forskargrupp immunologiska kluster i tumörcellerna – så kallade Tertiära lymfoida strukturer. Man kan likna de här strukturerna vid immunologiska fabriker som tränar T-cellerna i immunförsvaret att ta död på tumören. Om klustren finns i tumören så svarar patienten bra på immunterapi.

– Vi försöker därför förstå hur dessa strukturer utvecklas och hur vi kan påverka bildningen av dem för de patienter som saknar dem, säger Göran Jönsson.

Avgörande för framgångsrik behandling är självklart att få hitta hudförändringarna tidigt. Lund Melanoma Study Group inbegriper därför bland annat teledermatoskopi och hur denna teknik kan snabba upp och förbättra diagnostiken i sina studier. Teledermatoskopi innebär att distriktsläkare fotograferar ett misstänkt födelsemärke med en smartphone och skickar in fotot till hudkliniken för att få ett utlåtande huruvida patienten behöver behandlas eller ej. Dermatoskopi i sig, ger läkarna 15 procents bättre möjlighet att urskilja vilka förändringar som måste tas bort.

­­Vi har genom immunterapi ökat överlevnaden för patienter med spridd malignt melanom från knappt ett år upp till fem år och det i sig är revolutionerande. Men det går inte nog att understryka hur viktigt det är att själv hålla koll på sina egna leverfläckar. Kommer du tidigt till läkaren och blir diagnostiserad så har du nästan 100 procents överlevnad, avslutar Christian Ingvar.

Text: Åsa Hansdotter

– – – 

Tips:

Lyssna även på poddavsnittet ”Om jag hade pengar” från ”Om X antal år”-podden där Göran Jönsson medverkar:

Hur mycket kostar ett Nobelpris? Ja inte för att det går att köpa för pengar. Men forskning är dyrt och vem vågar satsa långsiktigt och på det osäkra? Kan en publicering i Nature få finansiärerna att tillskynda?

Dessutom pratar vi om helt nya sätt att bekämpa cancer. Och som bonus – hur ska man egentligen sola på ett säkert sätt?

Gäster:

  • Jan Nilsson, professor i experimentell hjärt- och kärlforskning, överläkare på medicinkliniken på SUS i Malmö, före detta dekan vid Lunds universitet och styrelseledamot i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.
  • Göran B. Jönsson, forskare och forskningsgruppledare för Lunds universitet Melanoma Genomics enhet på Medicon Village.

TILL PODDAVSNITTET

Läs mer