18 januari 2022

Aktivitet Förebygger Ängelholm blir Årets Peppare!

På årets idrottsgala utsågs projektet Aktivitet Förebygger till vinnare av Årets Peppare. Det är en utmärkelse som Kronprinsessparets organisation Generation Pep delar ut till en verksamhet ”som på inkluderande och tillgängliga sätt får barn och unga att röra på sig”. – Helt fantastiskt! säger Maja Arvidsson, ansvarig och initiativtagare till verksamheten inom Ängelholms kommun.

Juryns motivering är att Aktivitet Förebygger tillgängliggjort rörelseglädje och skapat en genomgripande samhällsförändring. Tack vare samverkan inom olika delar av det lokala samhället skapas en hållbar och långsiktig modell för barn och ungas hälsa, som också kan vara föredöme för andra. Priset delades ut av Carolina Klüft.

Aktivitet Förebygger (AF) startades 2009 på Rebbelberga skola av Maja Arvidsson, som vid tillfället hade en lärartjänst i matematik och idrott/hälsa. Sedan 2009 har AF vuxit från 65 elever till cirka 450 elever. AF omfattar elever i årskurs 4 och 6 i kommunens skolor. Mats Paulssons stiftelse är en av de aktörer som under årens lopp har stöttat verksamheten.

Exempel anslag